INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO - Futory i Nowa Grobla
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO,  który odbył się w dniu 15 czerwca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce
 
Oleszyce, dnia 25.06.2020 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO,
 
który odbył się w dniu 15 czerwca 2020 r.
 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce
 
 
Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U.2014.1490 j.t../ podaje do publicznej wiadomości informację, że
w dniu 15 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Oleszyce.
 
1. FUTORY
Do przetargu na sprzedaż działki nr 215/3 o pow. 0,1087 ha został dopuszczony jeden podmiot, który wniósł wymagane wadium w terminie
 
Działka nr 215/3 o łącznej  pow. 0,1087 ha
Cena wywoławcza nieruchomości : 20 210 zł
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu : 20 420 zł
Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym
Przetarg wygrał : Pan Grzegorz Bąk
 
2. NOWA GROBLA
Do przetargu na sprzedaż działki nr 660/17 o pow. 0,1135 ha został dopuszczony jeden podmiot, który wniósł wymagane wadium w terminie
 
Działka nr 660/17 o łącznej  pow. 0,1135 ha
Cena wywoławcza nieruchomości : 9 440 zł
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu : 9 540 zł
Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym
Przetarg wygrała : Pani Małgorzata Stefanko
 
 
 
 
 
Przewodniczący Komisji Przetargowej
 
 
mgr inż. Robert Brudniak
 

Data składania ofert:
2020-06-25 10:07:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłBrudniak Robert 2020-06-25 10:08:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2020-06-25 10:08:00

Rejestr zmian