Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Dzierżawa nieruchomości rolnych w miejscowości Borchów i Futory

ZMIANY:
2020-05-13 13:28:01: Dodano plik Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu dzierżawa.pdf
2020-05-12 13:38:23: Dodano plik Futory_42.pdf
Więcej >>>
2020-05-12 13:38:23: Dodano plik Borchów_94.pdf
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza I przetarg nieograniczony ustny (licytacja) na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych na terenie miejscowości Borchów i Futory na okres 9-ciu lat


1.  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użytkowania rolniczego :
Lp. Położenie Działka Powierzchnia Użytek Cena wywoławcza
(roczny czynsz za dzierżawę gruntu)
Wadium Minimalne postąpienie
1.  Borchów 94 (część) 2,15 ha Ps IV – 2,01 ha
N -0,14 ha
860 zł
rocznie
90 zł 10 zł
2. Futory 42 (część) 14,50 ha Ps III 5800 zł
rocznie
580 zł 60 zł
 
Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego  warunki określone w przetargu.
Sąd Rejonowy w Lubaczowie  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą dla nieruchomości:
- działka nr 94 – KW PR1L/00030007/4
- działka nr 42 – KW PR1L/00039350/6
2. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego za 1ha w wysokości 400 zł (brutto).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie.
3. Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym ogłoszonym w komunikacie Prezesa GUS.
Przetarg na dzierżawę nieruchomości, wymienionych w ogłoszeniu, odbędzie się w dniu 27 maja 2020 r. o godz. 9.00 (środa) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce przy ul. Rynek 1, sala ślubów  – według kolejności podanej w tabeli.
 
Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości z adnotacją ,,wadium - działka nr ………, położona …….” w kasie Banku Spółdzielczego w Lubaczowie Filia Oleszyce lub przelewem  na rachunek  bankowy Gminy Oleszyce w-  BS Lubaczów O/Oleszyce   Nr  18  9101 1026 2003 3700 1704 0013 najpóźniej do dnia 21 maja 2020 r. (czwartek) - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.
 
4. Wadium wygrywającego przetarg, zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy. Wadia pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostaną nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - na wskazane przez oferentów rachunki bankowe.  

5. Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane dzierżawą zobowiązane  są  do zapoznania się z przedmiotem dzierżawy.
6. Dzierżawa nieruchomości gruntowych następuje na podstawie danych ewidencji gruntu, 
w związku z tym Urząd okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie dzierżawca ponosi na własny koszt .
7. Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.
8. Warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy, zawartej na podstawie Kodeksu cywilnego.
9. Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  bez podania przyczyny, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu.
Informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13, telefonicznie (016) 63 15 117 lub na stronie internetowej www.oleszyce.pl.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
 mgr inż. Andrzej Gryniewicz
 
Oleszyce, dnia 12.05.2020 r.


Data składania ofert:
2020-05-27 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-05-21 00:00:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2020-05-12 13:37:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2020-05-12 13:37:55
Modyfikował(a) Zdzisław Kwiatkowski 2020-05-13 13:28:01
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Borchów_94 23.71 KbPlik pdf
2. Futory_42 13.77 KbPlik pdf
3. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu dzierżawa 153.79 KbPlik pdf

Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 20 września 2020r. 22:46:33
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.