Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
I przetarg nieograniczony ustny (licytacja) na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych na terenie miejscowości Zalesie

ZMIANY:
2020-03-18 13:34:31: Dodano plik zalesie.jpg
2020-03-18 13:34:15: Usunięto plik Uszkowce_dzierżawa.jpg
Więcej >>>
2020-03-18 13:33:59: Dodano plik Uszkowce_dzierżawa.jpg
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza I przetarg nieograniczony ustny (licytacja) na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych na terenie miejscowości Zalesie na okres 9-ciu lat

1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych na cele rolnicze – gospodarowanie na trwałych użytkach zielonych
Lp. Obręb Działka Powierzchnia Użytek  
Cena wywoławcza
(roczny czynsz za dzierżawę gruntu)
Wadium Minimalne postąpienie Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
1  
 Zalesie
 
459 (część) 0,50 ha Ps III  200 zł
rocznie
20 zł 10 zł cele rolnicze
(gospodarowanie na trwałych użytkach zielonych)
2  
 Zalesie
 
459 (część) 2,45 ha Ps III 1,58 ha
PsIV 0,87 ha
980 zł
rocznie
100 zł 10 zł cele rolnicze
(gospodarowanie na trwałych użytkach zielonych)
3  
 Zalesie
 
459 (część) 1,30 ha Ps III 0,64 ha
PsIV 0,66 ha
520 zł
rocznie
60 zł 10 zł cele rolnicze
(gospodarowanie na trwałych użytkach zielonych)
4  
 Zalesie
 
459 (część) 1,35 ha PsIV 540 zł
rocznie
60 zł 10 zł cele rolnicze
(gospodarowanie na trwałych użytkach zielonych)
 
Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego  warunki określone w przetargu.
Sąd Rejonowy w Lubaczowie  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą dla nieruchomości:
- działka nr 459 – KW PR1L/00050724/2
2. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego za 1ha w wysokości 400 zł (brutto).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie.
3. Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym ogłoszonym w komunikacie Prezesa GUS.

Przetarg na dzierżawę nieruchomości, wymienionych w ogłoszeniu, odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2020 r. o godz. 12.00 (wtorek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce przy ul. Rynek 1  – według kolejności podanej w tabeli.
 
Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości z adnotacją ,,wadium - działka nr ………, położona w Zalesiu” w kasie Banku Spółdzielczego w Lubaczowie Filia Oleszyce lub przelewem  na rachunek  bankowy Gminy Oleszyce w  PBS Lubaczów O/Oleszyce   Nr  18  9101 1026 2003 3700 1704 0013 najpóźniej do dnia 22 kwietnia 2020 r. (środa) - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.
4. Wadium wygrywającego przetarg, zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy. Wadia pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostaną nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - na wskazane przez oferentów rachunki bankowe.
5. Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane dzierżawą zobowiązane  są  do zapoznania się z przedmiotem dzierżawy.
6. Dzierżawa nieruchomości gruntowych następuje na podstawie danych ewidencji gruntu, w związku z tym Urząd okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie dzierżawca ponosi na własny koszt .
7. Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.
8. Warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy, zawartej na podstawie Kodeksu cywilnego.
9. Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  bez podania przyczyny, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu.
Informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13, telefonicznie (016) 63 15 117 lub na stronie internetowej www.oleszyce.pl.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
mgr inż. Andrzej Gryniewicz
 
Oleszyce, dnia 17.03.2020 r.


Data składania ofert:
2020-04-28 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-04-22 12:00:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2020-03-18 13:16:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2020-03-18 13:17:35
Modyfikował(a) Zdzisław Kwiatkowski 2020-03-18 13:34:31
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. zalesie 252.91 KbPlik image

Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 26 września 2020r. 04:35:25
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.