Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
I przetarg nieograniczony ustny (licytacja) na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych na terenie miejscowości Uszkowce

ZMIANY:
2020-03-18 13:34:51: Dodano plik Uszkowce_dzierżawa.jpg
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza I przetarg nieograniczony ustny (licytacja) na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych na terenie miejscowości Uszkowce na okres 10-ciu lat

 
1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użytkowania rolniczego :

Lp. Położenie Działka Powierzchnia Użytek Cena wywoławcza
(Roczny czynsz za dzierżawę gruntu)
Wadium Minimalne postąpienie
1. Uszkowce 504/4 (część) 1,94 ha Ps III – 1,18 ha
Ps IV – 0,63 ha
Ps V -0,13 ha
776 zł
rocznie
80 zł 10 zł
2. Uszkowce 503/1 (część) 1,45 ha Ps III 580 zł
rocznie
60 zł 10 zł
3. Uszkowce 503/1 (część) 1,43 ha Ps III – 1,00 ha
 
Ps IV – 0,43 ha
572 zł
rocznie
60 zł 10 zł
4. Uszkowce 503/1 (część) 0,99 ha Ps III 396 zł
rocznie
40 zł 10 zł
5. Uszkowce 524/1 (część) 2,29 ha ŁIII 916 zł
rocznie
100 zł 10 zł
6. Uszkowce 524/1 (część) 0,59 ha ŁIII 236 zł
rocznie
30 zł 10 zł
7. Uszkowce 524/1 (część) 1,30 ha ŁIII 520 zł
rocznie
60 zł 10 zł
8. Uszkowce 524/1 (część) 1,00 ha ŁIII 400 zł
rocznie
40 zł 10 zł
 
Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego  warunki określone w przetargu.
Sąd Rejonowy w Lubaczowie  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą dla nieruchomości:
- działka nr 504/4 – KW PR1L/00026923/0
- działka nr 503/1, 524/1 – KW PR1L/00012740/2
2. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego za 1ha w wysokości 400 zł (brutto).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie.
3. Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym ogłoszonym w komunikacie Prezesa GUS.

Przetarg na dzierżawę nieruchomości, wymienionych w ogłoszeniu, odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2020 r. o godz. 9.00 (wtorek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce przy ul. Rynek 1  – według kolejności podanej w tabeli.
 
Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości z adnotacją ,,wadium - działka nr ………, położona w Uszkowcach” w kasie Banku Spółdzielczego w Lubaczowie Filia Oleszyce lub przelewem  na rachunek  bankowy Gminy Oleszyce w  PBS Lubaczów O/Oleszyce   Nr  18  9101 1026 2003 3700 1704 0013 najpóźniej do dnia 22 kwietnia 2020 r. (środa) - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.
 
4. Wadium wygrywającego przetarg, zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy. Wadia pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostaną nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - na wskazane przez oferentów rachunki bankowe.
5. Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane dzierżawą zobowiązane  są  do zapoznania się z przedmiotem dzierżawy.
6. Dzierżawa nieruchomości gruntowych następuje na podstawie danych ewidencji gruntu, w związku z tym Urząd okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie dzierżawca ponosi na własny koszt .
7. Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.
8. Warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy, zawartej na podstawie Kodeksu cywilnego.
9. Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  bez podania przyczyny, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu.
Informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13, telefonicznie (016) 63 15 117 lub na stronie internetowej www.oleszyce.pl.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
mgr inż. Andrzej Gryniewicz
 
Oleszyce, dnia 17.03.2020 r.


Data składania ofert:
2020-04-28 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-04-22 12:00:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2020-03-18 13:26:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2020-03-18 13:26:24
Modyfikował(a) Zdzisław Kwiatkowski 2020-03-18 13:34:51
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Uszkowce_dzierżawa 409.42 KbPlik image

Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 26 września 2020r. 04:31:57
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.