Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLESZYCE

 

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLESZYCE

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP): MPZP „Rozbudowa cmentarza w Oleszycach”, MPZP „Zabudowa mieszkaniowa – Futory”  wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 8 grudnia 2009 r. do dnia 29 grudnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach, 37-630 Oleszyce ul. Rynek 1 w godzinach pracy Urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach ww. planów zostanie przeprowadzona w dniu 18 grudnia 2009 r., w siedzibie Urzędu Miasta iGminy w Oleszycach: n/t projektu MPZP „Rozbudowa cmentarza w Oleszycach” , początek o godz. 12³º, n/t projektu MPZP „Zabudowa mieszkaniowa – Futory 14³º w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach.

 

Zgodnie z art. 11 ust. 11 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektów MPZP

Uwagi należy składać na piśmie  do Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  14 stycznia 2010 r.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o projekcie oraz
o prognozie oddziaływania na środowisko do ww. projektów planów. Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, sporządzone projekty MPZP podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa,
w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

 

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2010 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Oleszycach lub na adres Urzędu.

 

                                                                  BURMISTRZ

                                                  MIASTA I GMINY OLESZYCE

                                                           Maria Janowska -Placek

 

powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
Wytworzył2009-12-01
Publikujący -
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 22 listopada 2019r. 22:30:00
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.