Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
  
18-10-2017, Środa, 05:49
Jesteś tutaj :: Zarządzenia :: Zarządzenie 2017
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Wpisz frazę
Od: Do:
Kadencja72/17
W sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu "Ochrona dziedzictwa kulturowego Gminy Oleszyce poprzez rewaloryzację wzgórza pałacowego" dofinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Szczegóły Data: 2017-08-11


55/17
W sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.
Szczegóły Data: 2017-07-11


56/17
W sprawie przyjęcia Harmonogramu czynności włączenia Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach
Szczegóły Data: 2017-07-14


59/17
W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Miasto Oleszyce, oznaczonych numerami działek 1205 i 1206/1 o łącznej powierzchni 0,2743 ha
Szczegóły Data: 2017-07-25


58/17
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2017 burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z dnia 20 kwietnia 2017r.
Szczegóły Data: 2017-07-18


45/17
W sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu "Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Oleszyce" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na terenie Rozwoju Regionalnego
Szczegóły Data: 2017-05-31


44/17
W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Oleszycach.
Szczegóły Data: 2017-05-26


50/17
W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Samorządowego Przedszkola w Oleszycach
Szczegóły Data: 2017-06-21


51/17
W sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Grobli
Szczegóły Data: 2017-06-21


52/17
W sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Futorach.
Szczegóły Data: 2017-06-21


49/17
W sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Samorządowego Przedszkola w Oleszycach
Szczegóły Data: 2017-06-21


48/17
W sprawie przekazania nieodpłatnie drewna
Szczegóły Data: 2017-06-06


54/17
W sprawie powołania komisji konkursowej określenia zasad jej pracy oraz zasad rozstrzygnięcia konkursu.
Szczegóły Data: 2017-07-07


53/17
W sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.
Szczegóły Data: 2017-06-28


57/17
W sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleszycach.
Szczegóły Data: 2017-07-17


47/17
w sprawie ogłoszenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleszycach,ul. Rynek 6, 37 - 630 Oleszyce.
Szczegóły Data: 2017-06-06


43/17
w sprawie: przekazania nieodpłatnie drewna
Szczegóły Data: 2017-05-19


42/17
w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.
Szczegóły Data: 2017-05-10


41/17
w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych
Szczegóły Data: 2017-05-10


40/17
W sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.
Szczegóły Data: 2017-05-10


28/17
w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oleszyce za 2016 r.,wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2017-03-20


39/17
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Oleszycach
Szczegóły Data: 2017-05-08


38/17
w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.
Szczegóły Data: 2017-04-26


37/17
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 67/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z dnia 08 listopada 2013
Szczegóły Data: 2017-04-20


36/17
w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Oleszyce za 2016 rok
Szczegóły Data: 2017-04-20


37/17
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 67/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z dnia 08 listopada 2013
Szczegóły Data: 2017-04-20


29/17
w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna pozyskanego z lasów mienia komunalnego
Szczegóły Data: 2017-03-22


31/17
w sprawie zmiany wersji oprogramowania
Szczegóły Data: 2017-03-24


35/17
w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.
Szczegóły Data: 2017-03-31


34/17
sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2016 rok
Szczegóły Data: 2017-03-29


33/17
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleszycach
Szczegóły Data: 2017-03-29


32/17
w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 91/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z dnia 5 pazdziernika 2015r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleszycach
Szczegóły Data: 2017-03-29


30/17
w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.
Szczegóły Data: 2017-03-22


27/17
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Szczegóły Data: 2017-03-17


26/17
w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na grunt
Szczegóły Data: 2017-03-10


25/17
w sprawie zmiany wersji oprogramowania
Szczegóły Data: 2017-03-09


24/17
w sprawie przekazania nieodpłatnie drewna
Szczegóły Data: 2017-03-03


23/17
w sprawie ustalenia wzoru zgłoszenia do klas pierwszysz Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Oleszyce
Szczegóły Data: 2017-03-02


22/17
w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola w Oleszycach oraz do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Oleszyce
Szczegóły Data: 2017-03-02


20/17
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleszyce na rok szkolny 2017/2018
Szczegóły Data: 2017-02-28


19/17
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oleszyce na rok szkolny 2017/2018
Szczegóły Data: 2017-02-28


18/17
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w Samorządowym Przedszkolu w Oleszycach prowadzonym przez Gminę Oleszyce na rok szkolny 2017/2018
Szczegóły Data: 2017-02-28


16/17
w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.
Szczegóły Data: 2017-02-24


17/17
w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.
Szczegóły Data: 2017-02-28


21/17
w sprawie ustalenia stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego za 1 ha grunt przeznaczony do dzierzawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego na okres 9-ciu lat
Szczegóły Data: 2017-03-02


7/17
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania p.n."Dowóz niepełnosprawnego ucznia z terenu Miasta i Gminy Oleszyce do Ośrodka/Szkoły celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2017".
Szczegóły Data: 2017-01-30


15/17
w sprawie zmiany wersji oprogramowania
Szczegóły Data: 2017-02-23


11/17
w sprawie zmiany wersji oprogramowania
Szczegóły Data: 2017-02-10


5/17
w sprawie zmiany wersji oprogramowania
Szczegóły Data: 2017-01-12


13/17
w sprawie zmiany wersji oprogramowania
Szczegóły Data: 2017-02-21


14/17
w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania p.n. "Dowóz niepełnosprawnych ucznów z tereniu Miasta i Gminy Oleszyce do Ośrodka / Szkoły celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki roku 2017"
Szczegóły Data: 2017-02-22


12/17
w sprawie : ustalenia ceny sprzedaży drewna pozyskanego z lasów mienia komunalnego
Szczegóły Data: 2017-02-10


10/17
w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie Miasta i Gminy Oleszyce.
Szczegóły Data: 2017-02-03


9/17
w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.
Szczegóły Data: 2017-01-30


8/17
w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za materiały biurowe oraz zaopatrzenia w środki higieny osobistej pracowników Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce.
Szczegóły Data: 2017-01-30


6/17
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu projektów na powierzenie wykonania zadania własnego Gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
Szczegóły Data: 2017-01-16


4/17
w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem świetlic i remiz OSP należących do Gminy Oleszyce.
Szczegóły Data: 2017-01-09


3/17
w sprawie wyznaczenia poszczególnych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce do kontaktów z jednostkami pomocniczymi gminy
Szczegóły Data: 2017-01-02


2/17
w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2017 rok
Szczegóły Data: 2017-01-02

Oglądano 453 razy


Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
ul. Rynek 1
37-630 Oleszyce
tel. (0-16) 631-50-10
email: sekretariat@ug.oleszyce.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl