Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
  
18-10-2017, Środa, 05:49
Jesteś tutaj :: Zarządzenia :: Zarządzenia 2014
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Wpisz frazę
Od: Do:
Kadencja69/14
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2014-09-10


70/14
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2014-09-10


113/14
w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz zasad zbywania i sposobu likwidacji składników majątkowych Gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2014-12-31


49/14
w sprawie umorzenia odsetek od powstałych należności
Szczegóły Data: 2014-06-30


48/14
w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok.
Szczegóły Data: 2014-06-30


29/14
w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Oleszyce"
Szczegóły Data: 2014-04-16


2/14
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu projektów na powierzenie wykonania zadania własnego Gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
Szczegóły Data: 2014-01-02


63/14
w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
Szczegóły Data: 2014-08-29


24/14
w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok.
Szczegóły Data: 2014-03-31


23/14
w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz wykonywania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.
Szczegóły Data: 2014-03-18


41/14
w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa
Szczegóły Data: 2014-05-27


112/14
w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych
Szczegóły Data: 2014-12-31


109/14
w sprawie powołania Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Oleszycach
Szczegóły Data: 2014-12-31


101/14
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Zalesie w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
Szczegóły Data: 2014-12-30


100/14
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Nowa Grobla w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
Szczegóły Data: 2014-12-30


99/14
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Borchów w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
Szczegóły Data: 2014-12-30


98/14
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Futory w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
Szczegóły Data: 2014-12-30


97/14
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania p.n." Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Miasta i Gminy Oleszyce do Ośrodka/ Szkoły celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2015"
Szczegóły Data: 2014-12-22


96/14
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
Szczegóły Data: 2014-12-17


95/14
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Szczegóły Data: 2014-12-08


94/14
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
Szczegóły Data: 2014-12-08


93/14
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania p.n."Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Miasta i Gminy Oleszyce do Ośrodka/ Szkoły celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2015 "
Szczegóły Data: 2014-12-05


106/14
w sprawie zmian budzetu gminy na 2014 r.
Szczegóły Data: 2014-12-30


103/14
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Stare Oleszyce w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
Szczegóły Data: 2014-12-30


102/14
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Stare Sioło w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
Szczegóły Data: 2014-12-30


104/14
w sprawie zwołania Zebrania Ogólnego Mieszkańców Miasta Oleszyce w celu wyboru Przewodniczacego Zarządu oraz Zarządu Miasta Oleszyce
Szczegóły Data: 2014-12-30


105/14
w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych
Szczegóły Data: 2014-12-30


108/14
w sprawie; powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu projektów na powierzenie wykonania zadania własnego Gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjajacych rozwojowi sportu
Szczegóły Data: 2014-12-31


110/14
w sprawie umorzenia należności
Szczegóły Data: 2014-12-31


111/14
w sprawie umorzenia należności.
Szczegóły Data: 2014-12-31


107/14
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy za święta wystepujące w sobotę, tj. za dni 15 sierpnia i 26 grudniam 2015 r.
Szczegóły Data: 2014-12-31


92/14
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na powierzenie wykonania zadania własnego Gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjajacych rozwojowi sportu.
Szczegóły Data: 2014-12-05


91/14
w sprawie zmiany wersji oprogramowania
Szczegóły Data: 2014-12-01


90/14
w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2014-12-01


89/14
w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r.
Szczegóły Data: 2014-11-28


88/14
w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczacych zasad( polityki rachunkowości) projektu "Zagospodarowanie alei grabowej w m.Oleszyce" ze środków
Szczegóły Data: 2014-11-24


86/14
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Szczegóły Data: 2014-11-18


85/14
w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r.
Szczegóły Data: 2014-11-17


83/14
w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy spowodowanej nadzwyczajnymi zagrożeniami.
Szczegóły Data: 2014-10-31


84/14
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Oleszyce na 2015 rok oraz projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2014-11-12


82/14
w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r.
Szczegóły Data: 2014-10-28


81/14
w sprawie zmiany wersji oprogramowania
Szczegóły Data: 2014-10-27


80/14
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2014-10-16


79/14
w sprawie umorzenia odsetek
Szczegóły Data: 2014-10-10


78/14
w sprawie powołania Komisji właściwej do zaopiniowania kandydatów do nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2014 r.
Szczegóły Data: 2014-10-06


77/14
w sprawie umorzenia należności
Szczegóły Data: 2014-09-30


76/14
w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r.
Szczegóły Data: 2014-09-30


75/14
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położon ej w Oleszycach.
Szczegóły Data: 2014-09-24


74/14
w sprawie umorzenia odsetek od powstałych należności
Szczegóły Data: 2014-09-23


73/14
w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok.
Szczegóły Data: 2014-09-11


72/14
w sprawie rozłożenia należności na raty
Szczegóły Data: 2014-09-11


71/14
w sprawie rozłożenia należności na raty
Szczegóły Data: 2014-09-10


68/14
w sprawie zmiany wersji oprogramowania
Szczegóły Data: 2014-09-08


67/14
w sprawie zmiany zarządzenia nr 29/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Oleszyce"
Szczegóły Data: 2014-09-05


65/14
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2015 r.
Szczegóły Data: 2014-09-01


62/14
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oleszyce za I półrocze 2014 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.
Szczegóły Data: 2014-08-19


59/14
w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok.
Szczegóły Data: 2014-07-29


66/14
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetow wyborczych
Szczegóły Data: 2014-09-05


64/14
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im Jana Pawla II w Oleszycach
Szczegóły Data: 2014-08-29


61/14
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Gminy
Szczegóły Data: 2014-08-01


60/14
w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna"
Szczegóły Data: 2014-08-01


57/14
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Szczegóły Data: 2014-07-22


56/14
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Szczegóły Data: 2014-07-22


55/14
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopien nauczyciela mianowanego
Szczegóły Data: 2014-07-22


54/14
w sprwie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Szczegóły Data: 2014-07-22


53/14
w sprawie zmian budzetu gminy na 2014 r.
Szczegóły Data: 2014-07-21


58/14
w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na grunt
Szczegóły Data: 2014-07-29


52/14
w sprawie ustalenia przepisow wewnętrznych dotyczących zasad( polityki rachunkowości) projektu "Przebudowa Zespołu Pałacowo- Parkowego w Oleszycach- Etap I" ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413" Wdrażanie lokalnych startegii rozwoju" objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013.
Szczegóły Data: 2014-07-07


51/14
w sprawie ustalenia wysokości stawek za wynajem stadionu miejskiego w Oleszycach.
Szczegóły Data: 2014-07-03


50/14
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleszycach.
Szczegóły Data: 2014-07-03


46/14
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Oleszyce"
Szczegóły Data: 2014-06-16


47/14
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Szczegóły Data: 2014-06-24


45/14
W sprawie zmiany wersji oprogramowania
Szczegóły Data: 2014-06-09


44/14
W sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok.
Szczegóły Data: 2014-05-30


43/14
w sprawie przekazania nieodpłatnie drewna.
Szczegóły Data: 2014-05-29


42/14
W sprawie udzielenia upoważnienia
Szczegóły Data: 2014-05-27


41/14
W sprawie udzielenia upoważnienia
Szczegóły Data: 2014-05-27


40/14
W sprawie udzielenia upoważnienia
Szczegóły Data: 2014-05-27


39/14
W sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
Szczegóły Data: 2014-05-22


36/14
W sprawie zmiany wersji oprogramowania
Szczegóły Data: 2014-05-14


37/14
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok samorządowych instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Oleszycach i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleszycach
Szczegóły Data: 2014-05-16


36/14
W sprawie zmiany wersji oprogramowania
Szczegóły Data: 2014-06-14


35/14
W sprawie uchylenia zarządzenia wewnętrznego nr.5/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z dnia 31 grudnia 2009 w sprawie wprowadzenia regulamin: ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro.
Szczegóły Data: 2014-05-05


34/14
W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Szczegóły Data: 2014-05-03


33/14
W sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok.
Szczegóły Data: 2014-04-25


32/14
W sprawie rozłożenia należności na raty.
Szczegóły Data: 2014-04-25


31/14
W sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy oleszyce za 2013 rok.
Szczegóły Data: 2014-04-23


30/14
W sparwie zmian budżetu gminy na 2014 rok.
Szczegóły Data: 2014-04-23


28/14
W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Szczegóły Data: 2014-04-16


27/14
W sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiacych własnośc Gminy
Szczegóły Data: 2014-04-10


14/14
Realizacja projektu pt.: " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Oleszyce "
Szczegóły Data: 2014-02-12


19/14
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2014-03-14


15/14
W sprawie zmiany wersji oprogramowania
Szczegóły Data: 2014-02-24


26/14
W sprawie zmiany wersji oprogramowania.
Szczegóły Data: 2014-04-10


25/14
W sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok.
Szczegóły Data: 2014-04-01


22/14
W sprawie zmiany wersji oprogramowania.
Szczegóły Data: 2014-03-18


21/14
W sprawie: powołania Miejsko-Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
Szczegóły Data: 2014-03-17


20/14
W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za 2013 rok samorządowych instytucji kultury.
Szczegóły Data: 2014-03-14


18/14
W sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok.
Szczegóły Data: 2014-03-10


17/14
W sprawie sprzedaży samochodu marki UAZ 469B, numer rejestracyjny RLU-U391, stanowiącego własność Gminy Oleszyce, zarejestrowany na Urząd Miasta i Gminy Oleszyce.
Szczegóły Data: 2014-03-06


16/14
W sprawie określania kryteriów do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Samorządowego Przedszkola w Oleszycach i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleszyce.
Szczegóły Data: 2014-02-24


13/14
W sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok.
Szczegóły Data: 2014-02-12


12/14
W sprawie umorzenia odsetek.
Szczegóły Data: 2014-02-11


11/14
W sprawie rozłożenia należności na raty.
Szczegóły Data: 2014-02-10


10/14
W sprawie rozłożenia należności na raty.
Szczegóły Data: 2014-02-10


9/14
W sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok.
Szczegóły Data: 2014-01-28


8/14
W sprawie ustalenia zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Centrum Rejestru Umów w Urzędzie i gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2014-01-14


7/14
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 133/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z dnia 30.12.2011 roku w sprawie powierzenia pełnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w Oleszycach.
Szczegóły Data: 2014-01-14


6/14
W sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szczegóły Data: 2014-01-14


5/14
W sprawie wprowadzenia programu szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szczegóły Data: 2014-01-14


4/14
W sprawie Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej
Szczegóły Data: 2014-01-14


3/14
W sprawie zmiany wersji oprogramowania
Szczegóły Data: 2014-01-14


1/14
W sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2014 rok
Szczegóły Data: 2014-01-02

Oglądano 1172 razy


Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
ul. Rynek 1
37-630 Oleszyce
tel. (0-16) 631-50-10
email: sekretariat@ug.oleszyce.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl