Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Treść nie została jeszcze uzupełniona.
Uchwała IV/19/14
w sprawie wyboru przedstawiciela Miasta i Gminy Oleszyce w skład Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
Szczegóły Data: 2014-12-30


Uchwała IV/20/14
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
Szczegóły Data: 2014-12-30


Uchwała IV/17/14
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Szczegóły Data: 2014-12-30


Uchwała IV/18/14
w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru ograniczenia kolejowych przewozów pasażerskich na linii 101 Munina- Hebenne, na trasie Rzeszów -Horyniec Zdrój
Szczegóły Data: 2014-12-30


Uchwała IV/14/14
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2014-12-30


Uchwała IV/16/14
w sprawie dopłat do cen1m3 dostraczonej wody oraz odprowadzonych ścieków.
Szczegóły Data: 2014-12-30


Uchwała IV/15/14
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2014-12-30


Uchwała III/12/14
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
Szczegóły Data: 2014-12-02


Uchwała II/4/14
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Oleszycach oraz ustalenia jej składu osobowego
Szczegóły Data: 2014-11-28


Uchwała III/13/14
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2015 roku Samorządowi Wojewodztwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Szczegóły Data: 2014-12-02


Uchwała III/11/14
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych od 2015 r.
Szczegóły Data: 2014-12-02


Uchwała III/10/14
w sprawie stawek opłaty targowej na 2015 r.
Szczegóły Data: 2014-12-02


Uchwała III/9/14
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta na 2015 r.
Szczegóły Data: 2014-12-02


Uchwała III/8/14
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Oleszyce od 2015 r.
Szczegóły Data: 2014-12-02


Uchwała II/7/14
w sprawie powołania Komisji Polityki Socjalnej i Komunalnej Rady Miejskiej w Oleszycach
Szczegóły Data: 2014-11-28


Uchwała II/6/14
w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Oleszycach
Szczegóły Data: 2014-11-28


Uchwała II/5/14
w sprawie powołania Komisji Budżetowo- Gospodarczej
Szczegóły Data: 2014-11-28


Uchwała II/3/14
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Oleszycach
Szczegóły Data: 2014-11-28


Uchwała I/2/14
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady
Szczegóły Data: 2014-11-28


Uchwała I/1/14
w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady
Szczegóły Data: 2014-11-28


Uchwała LIII/344/14
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2014-10-31


Uchwała LIII/346/14
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Starych Oleszycach przy ulicy Wiejskiej
Szczegóły Data: 2014-10-31


Uchwała LIII/345/14
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
Szczegóły Data: 2014-10-31


Uchwała LIII/343/14
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
Szczegóły Data: 2014-10-31


Uchwała LIII/342/14
w sprawie uchwalenia zmiany nr 1/2012 Studium uwarunkowań i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2014-10-31


Obwieszczenie LII/1/14
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXII/139/96 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 25 kwietnia 1996r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zespołu Usług Komunalnych w Oleszycach
Szczegóły Data: 2014-09-26


Uchwała LII/341/14
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
Szczegóły Data: 2014-09-26


Uchwała LII/340/14
w sprawie nadania nazwy ulicy gen.Józefa Kustronia w miejscowości Stare Oleszyce
Szczegóły Data: 2014-09-26


Uchwała LII/339/14
w sprawie przejęcia od powiatu lubaczowskiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową
Szczegóły Data: 2014-09-26


Uchwała LI/338/14
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Szczegóły Data: 2014-08-29


Uchwała LI/337/14
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/323/2014 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia uzytków ekologicznych" Pijawki" i "Smereczyna"
Szczegóły Data: 2014-08-29


Uchwała L/336/14
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Szczegóły Data: 2014-08-05


Uchwała XLIX/331/14
w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez gminę Oleszyce
Szczegóły Data: 2014-06-27


Uchwała XLIX/335/14
W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Szczegóły Data: 2014-06-27


Uchwała XLIX/334/14
W sprawie zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w ramach PROW 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego
Szczegóły Data: 2014-06-27


Uchwała XLIX/333/14
W sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2014-06-27


Uchwała XLIX/332/14
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Szczegóły Data: 2014-06-27


Uchwała XLIX/330/14
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Szczegóły Data: 2014-06-27


Uchwała XLIX/329/14
W sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Futorach
Szczegóły Data: 2014-06-27


Uchwała XLIX/328/14
W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce za 2013 rok
Szczegóły Data: 2014-06-27


Uchwała XLIX/327/14
W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2013 rok
Szczegóły Data: 2014-06-27


Uchwała XLVIII/325/14
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Szczegóły Data: 2014-05-29


Uchwała XLVIII/324/14
O udzieleniu dotacji w 2014 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Szczegóły Data: 2014-05-29


Uchwała XLVIII/326/14
W sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2014-05-29


Uchwała XLVIII/323/14
W sprawie ustanowienia użytków ekologicznych "Pijawki" i "Smereczyna"
Szczegóły Data: 2014-05-29


Uchwała XLVII/322/14
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Szczegóły Data: 2014-04-25


Uchwała XLVII/321/14
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
Szczegóły Data: 2014-04-25


Uchwała XLVI/320/14
W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Szczegóły Data: 2014-03-28


Uchwała XLVI/319/14
W sprawie: zaopiniowania Propozycji Planu Aglomeracji Oleszyce.
Szczegóły Data: 2014-03-28


Uchwała XLVI/318/14
W sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
Szczegóły Data: 2014-03-28


Uchwała XLVI/317/14
W sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce.
Szczegóły Data: 2014-03-28


Uchwała XLVI/316/14
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Szczegóły Data: 2014-03-28


Uchwała XLVI/315/14
W sprawie: nieodpłatnego przejęcia prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Oleszycach o nr ewid. 1202/3 wraz z prawem własności znajdujących się na nim obiektów budowlanych.
Szczegóły Data: 2014-03-28


Uchwała XLIV/311/14
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania " Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
Szczegóły Data: 2014-01-31


Uchwała XLIV/314/14
W sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014".
Szczegóły Data: 2014-01-31


Uchwała XLIV/312/14
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Szczegóły Data: 2014-01-31


Uchwała XLIV/313/14
W sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.
Szczegóły Data: 2014-01-31


Uchwała XLIII/310/14
w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawnającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Szczegóły Data: 2014-01-07

Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 15 grudnia 2017r. 09:03:38
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.