Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
  
18-10-2017, Środa, 05:47
Jesteś tutaj :: Zarządzenia :: Zarządzenia 2007
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Wpisz frazę
Od: Do:
Kadencja74/07
W sprawie zmian Zarządzenia Nr 47/06 Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z dnia 31 października 2006 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.
Szczegóły Data: 2007-12-31


73/07
W sprawie umorzenia zaległości niepodatkowych.
Szczegóły Data: 2007-12-31


72/07
W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.
Szczegóły Data: 2007-12-31


71/07
W sprawie umorzenia wierzytelności.
Szczegóły Data: 2007-12-31


70/07
W sprawie umorzenia zaległości niepodatkowych.
Szczegóły Data: 2007-12-10


69/07
W sprawie powołania Komisji Konkursowej dotyczącej wyboru ofert na zadanie realizowane w ramach ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożyku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. N r 96,poz.873 z późń. zm.)
Szczegóły Data: 2007-12-04


68/07
W sprawie zmian budżetu na 2007 rok.
Szczegóły Data: 2007-11-30


67/07
W sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Szczegóły Data: 2007-11-27


66/07
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce.
Szczegóły Data: 2007-11-16


65/07
W sprawie odroczenia terminu zapłaty należności.
Szczegóły Data: 2007-11-16


64/07
W sprawie umorzenia wierzytelności.
Szczegóły Data: 2007-11-16


63/07
W sprawie prognozy długu gminy na koniec roku budżetowego.
Szczegóły Data: 2007-11-14


62/07
w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 rok
Szczegóły Data: 2007-11-14


61/07
w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok.
Szczegóły Data: 2007-10-31


61/07
w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok.
Szczegóły Data: 2007-10-31


60/07
w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania
Szczegóły Data: 2007-10-22


59/07
w sprawie:powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania pn.:"Remont drogi gminnej w m.Stare Oleszyce w km 1=150 - 1=770" realizowany w ramach usuwania klęsk żywiołowych.
Szczegóły Data: 2007-10-15


58/07
w sprawie rozłożenia należności na raty.
Szczegóły Data: 2007-10-08


57/07
w sprawie umorzenia wierzytelności
Szczegóły Data: 2007-10-08


56/07
w sprawie umorzenia wierzytelności
Szczegóły Data: 2007-10-08


55/07
w sprawie umorzenia wierzytelności
Szczegóły Data: 2007-10-08


54/07
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok
Szczegóły Data: 2007-09-30


53/07
w sprawie powolania obwodowych komisji wyborczych
Szczegóły Data: 2007-09-27


52/07
w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia obronnego
Szczegóły Data: 2007-09-17


51/07
w sprawie powołania komisji do określenia wartości nieruchomości gruntowych gminy.
Szczegóły Data: 2007-09-17


50/07
w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007r.
Szczegóły Data: 2007-09-17


49/07
w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na dany rok budżetowy
Szczegóły Data: 2007-09-07


48/07
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/07 w sprawie zmian budżetu mista i gminy Oleszyce na 2007 rok
Szczegóły Data: 2007-09-04


47/07
w sprawie umorzenia wierzytelności
Szczegóły Data: 2007-09-04


46/07
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok
Szczegóły Data: 2007-08-31


46/07
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r.
Szczegóły Data: 2007-08-21


45/07
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Oleszyce na 2007 rok.
Szczegóły Data: 2007-08-20


45/07
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Oleszyce na 2007r.
Szczegóły Data: 2007-08-20


44/07
w sprawie powołania Zespołu ds. oceny czystości i porządku na posesjach zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2007-08-13


43/07
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Szczegóły Data: 2007-07-31


42/07
w sprawie udzielenia upoważnienia
Szczegóły Data: 2007-07-18


41/07
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dzieciom i uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2007/2008 roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowania zakupu jednolitego stroju uczniom szkół podstawowych i gimnazjum.
Szczegóły Data: 2007-07-18


40/07
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu oraz czlonków Zarządu Miasta Oleszyce jako jednostki pomocniczej.
Szczegóły Data: 2007-07-05


39/07
w sprawie regulaminu przeprowadzenia oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych.
Szczegóły Data: 2007-06-29


38/07
w sprawie udzielenia upoważnienia
Szczegóły Data: 2007-06-29


37/07
w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Lorenc - Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka w Oleszycach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
Szczegóły Data: 2007-06-29


36/07
w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleszycach Pani Katarzyny Lorenc.
Szczegóły Data: 2007-06-29


35/07
w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok.
Szczegóły Data: 2007-06-29


32/07
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Referatu Inicjatyw Gospodarczych, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Szczegóły Data: 2007-05-31


31/07
w sprawie powierzenia stanowiska Kierownika Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Oświaty.
Szczegóły Data: 2007-05-31


30/07
w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok.
Szczegóły Data: 2007-05-31


29/07
w sprawie powierzenia pelnienia obowiązków kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.
Szczegóły Data: 2007-05-28


28/07
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pn.: "Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach - Budowa boiska treningowego."
Szczegóły Data: 2007-05-28


27/07
w sprawie powolania komisji konkursowej do przeprowadzenia postepowania konkursowego na wolne stanowisko kierownicze - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleszycach.
Szczegóły Data: 2007-05-28


26/07
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej.
Szczegóły Data: 2007-05-17


25/07
Szczegóły Data: 2007-05-17


24/07
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Futorach.
Szczegóły Data: 2007-05-15


23/07
w sprawie rozłożenia należności na raty.
Szczegóły Data: 2007-04-10


22/07
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok
Szczegóły Data: 2007-04-10


21/07
w sprawie rozłożenia należności na raty.
Szczegóły Data: 2007-04-10


20/07
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2007 dotyczącego opracowania układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Oleszyce na 2007 r.
Szczegóły Data: 2007-04-05


19/07
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.
Szczegóły Data: 2007-03-31


18/07
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach.
Szczegóły Data: 2007-03-26


17/07
w sprawie rozłożenia należności na raty.
Szczegóły Data: 2007-03-21


16/07
w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Oleszyce na 2007 rok.
Szczegóły Data: 2007-03-19


15/07
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.
Szczegóły Data: 2007-03-19


14/07
w sprawie rozłożenia należności na raty.
Szczegóły Data: 2007-03-09


13/07
w sprawie prognozy długu gminy na koniec roku budżetowego.
Szczegóły Data: 2007-02-27


12/07
w sprawie umorzenia wierzytelności
Szczegóły Data: 2007-02-15


11/07
w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania obrony cywilnej Miasta i Gminy Oleszyce w 2007r.
Szczegóły Data: 2007-02-15


9/07
w sprawie rozłożenia należności na raty.
Szczegóły Data: 2007-02-06


8/07
w sprawie rozłożenia na raty.
Szczegóły Data: 2007-02-05


7/07
w sparwie Powołania Komisji Konkursowej. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko - informatyka
Szczegóły Data: 2007-01-19


6/07
w sparwie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Sołectwach: Zalesie, Satre Sioło, Stare Oleszyce, Futory, Nowa Grobla, Borchów.
Szczegóły Data: 2007-01-19


5/07
w sparwie: powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oleszycach.
Szczegóły Data: 2007-01-15


4/07
w sprawie: rozwiązania Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Szczegóły Data: 2007-01-12


3/07
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówieia publicznego obejmującego zadanie pt. "Wykonanie praz zrywkowych i transportowych w lasach mienia gminnego w 2007 r."
Szczegóły Data: 2007-01-12


2/07
w sprawie powołania Komisji Konkursowej dotyczącej wyboru ofert na zadanie realizowane w ramach ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz. 873 z późń.zm.)
Szczegóły Data: 2007-01-05


1/07
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w zakresie obrotu majątkiem stanowiącym wlasność Gminy.
Szczegóły Data: 2007-01-04

Oglądano 967 razy


Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
ul. Rynek 1
37-630 Oleszyce
tel. (0-16) 631-50-10
email: sekretariat@ug.oleszyce.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl