Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
  
18-10-2017, Środa, 05:49
Jesteś tutaj :: Zarządzenia :: Zarządzenia 2011
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Wpisz frazę
Od: Do:
Kadencja38/11
W sprawie wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz wykonywania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników
Szczegóły Data: 2011-04-15


136/11
w sprawie zmian budzetu gminy na 2011r.
Szczegóły Data: 2011-12-30


135/11
zmian budzetu gminy na 2011r.
Szczegóły Data: 2011-12-30


131/11
w sprawie zmian budzetu gminy na 2011r.
Szczegóły Data: 2011-12-30


125/11
w sprawie zasad polityki rachunkowości) projektu UDA-RPPK.07.03.00-18-006/10-00 pod nazwa" remont i modernizacja nieuzytkowanego budynku pawilonu handlowego w Oleszycach z dostosowaniem do potrzeb społecznych,kulturalnych i edykacyjnych-utworzenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury"
Szczegóły Data: 2011-12-07


126/11
w sprawie przekazania nieodplatnie drewna na potrzeby gminy
Szczegóły Data: 2011-12-07


39/11
w sprawie zasad ( polityki rachunkowości) projektu Nr UDA-RPPK.04.01.00-18-013/09-00) pod nazwą : Modernizacja Gminnego Skladowiska odpadow w miejscowości Futory"
Szczegóły Data: 2011-04-15


22/11
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budzetu gminy Oleszyce za 2010r. i informacji o stanie mienia komunalnego
Szczegóły Data: 2011-03-18


25/11
w sprawie zmian budżetu gminy na 2011r.
Szczegóły Data: 2011-03-31


20/11
powolania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu projektow napowietrznie wykonania zadania własnego Gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjajacych rozwojowi sportu.
Szczegóły Data: 2011-03-09


123/11
w sprawie wystapienia o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu
Szczegóły Data: 2011-12-05


134/11
w sprawie umorzenia wierzytelności
Szczegóły Data: 2011-12-30


130/11
zmian budzetu gminy na rok 2011
Szczegóły Data: 2011-12-21


133/11
w sprawie powierzenia pelnienia obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnego centrum Kultury w Oleszycach
Szczegóły Data: 2011-12-30


132/11
w sprawie ustalenia ryczałtu dla Komendanta Gminnego Ochotniczych Strazy Pożarnych w Oleszycach
Szczegóły Data: 2011-12-30


127/11
w sprawie zmiany wersji oprogramowania
Szczegóły Data: 2011-12-21


118/11
w sprawie zmian budzetu gminy na 2011r.
Szczegóły Data: 2011-11-21


120/11
w sprawie zmian budzetu gminy na 2011r.
Szczegóły Data: 2011-11-30


121/11
w sprawie wystapienia o wydanie opinii o możliwości splaty kredytów dlugoterminowych
Szczegóły Data: 2011-11-30


119/11
w sprawie przeprowadzenia inwestaryzacji w Urzędzie Miasta Oleszyce
Szczegóły Data: 2011-11-21


117/11
Szczegóły Data: 2011-11-21


115/11
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzacvymi dzialalność pozytku publicznego projektu programu Współpracy Gminy Oleszyce zorganizacjami pozarządowymi na rok 2012
Szczegóły Data: 2011-11-15


114/11
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Oleszyce na 2012 rok oraz projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oleszyce.
Szczegóły Data: 2011-11-15


113/11
w sprawie: zmiany wersji oprogramowania
Szczegóły Data: 2011-11-09


112/11
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Szczegóły Data: 2011-10-31


111/11
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Szczegóły Data: 2011-10-31


110/11
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
Szczegóły Data: 2011-10-25


109/11
w sprawie zmiany wersji opragramowania
Szczegóły Data: 2011-10-19


108/11
w sprawie zmiany wersji oprogramowania.
Szczegóły Data: 2011-10-10


107/11
w sprawie umorzenia należności.
Szczegóły Data: 2011-10-10


106/11
w sprawie umorzenia należności.
Szczegóły Data: 2011-10-10


105/11
w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.
Szczegóły Data: 2011-10-07


104/11
w sprawie zmiany regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce.
Szczegóły Data: 2011-09-30


103/11
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2011-09-30


102/11
w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.
Szczegóły Data: 2011-09-30


101/11
w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.
Szczegóły Data: 2011-09-30


99/11
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce.
Szczegóły Data: 2011-09-28


98/11
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011.
Szczegóły Data: 2011-09-22


97/11
w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowyn części działki nr 589
Szczegóły Data: 2011-09-21


96/11
w sprawie zmiany wersji oprogramowania.
Szczegóły Data: 2011-09-20


95/11
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Szczegóły Data: 2011-09-19


93/11
w sprawie rozłożenia należności na raty.
Szczegóły Data: 2011-09-14


92/11
w sprawie rozłożenia należności na raty.
Szczegóły Data: 2011-09-14


91/11
w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do głosowania korespondencyjnego
Szczegóły Data: 2011-09-08


90/11
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.
Szczegóły Data: 2011-09-08


89/11
w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych
Szczegóły Data: 2011-09-07


88/11
w sprawie przekazania środków trwałych jednostkom organizacyjnym Gminyn w celu sprawowania nadzoru nad dalszą eksploatacją tego majątku.
Szczegóły Data: 2011-08-31


87/11
w sprawie przekazania nieodpłatnie drewna na potrzeby gminy.
Szczegóły Data: 2011-08-31


86/11
w sprawie przyjęcia instrukcji regulującej ewidencję i pobór podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce.
Szczegóły Data: 2011-08-31


85/11
w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleszyce za 1 półrocze 2011 r.
Szczegóły Data: 2011-08-31


84/11
w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
Szczegóły Data: 2011-08-31


83/11
w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.
Szczegóły Data: 2011-08-31


82/11
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Szczegóły Data: 2011-08-22


80/11
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Oleszyce za I półrocze 2011 r.
Szczegóły Data: 2011-08-19


81/11
w sprawie rozłożenia nalezności na raty.
Szczegóły Data: 2011-08-19


79/11
w sprawie przedłużenia Pani Ewie Pietrowskiej powierzenia stanowiska dyrektora Samorządowego Przedszkola w Oleszycach.
Szczegóły Data: 2011-08-18


78/11
w sprawie powołania w Urzędzie Miasta i Gminy w Oleszycach Komisji, celem dokonania i przekazania znajdujących się w archiwum zakładowym akt dokumentacji niearchiwalnej na makulature.
Szczegóły Data: 2011-07-29


77/11
w sprawie zmian budżetu gmina na 2011 rok.
Szczegóły Data: 2011-07-29


76/11
w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.
Szczegóły Data: 2011-07-29


75/11
w sprawie archiwizacji dokumentów związanych z realizacja projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania ucznów klas I-III szkół podstawowych w Mieście i Gminie Oleszyce".
Szczegóły Data: 2011-07-19


74/11
w sprawie udzielenia upoważnienia.
Szczegóły Data: 2011-07-19


73/11
w sprawie powołania Komisji Egzaminiacyjnej dla nauzyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Szczegóły Data: 2011-07-13


71/11
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach.
Szczegóły Data: 2011-06-30


70/11
w sprawie zmian budżetu gmina na 2011 rok.
Szczegóły Data: 2011-06-30


69/11
w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Orla Białego w Oleszycach.
Szczegóły Data: 2011-06-30


68/11
w sprawie zmian budżetu gmina na rok 2011.
Szczegóły Data: 2011-06-30


67/11
w sprawie rozłożenia należności na raty.
Szczegóły Data: 2011-06-30


66/11
w sprawie rozłożenia należności na raty.
Szczegóły Data: 2011-06-30


65/11
w sprawie rozłożenia należniości na raty.
Szczegóły Data: 2011-06-30


64/11
w sprawie umorzenia należności.
Szczegóły Data: 2011-06-24


63/11
w sprawie umorzenia należności.
Szczegóły Data: 2011-06-22


62/11
w sprawie powołania komisji kankursowej w celu przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Orla Białego w Oleszycach.
Szczegóły Data: 2011-06-22


61/11
w sprawie rozłożenia należności na raty.
Szczegóły Data: 2011-06-20


60/11
w sprawie rozłożenia należności na raty.
Szczegóły Data: 2011-06-20


59/11
w sprawie rozłożenia należności na raty.
Szczegóły Data: 2011-06-20


58/11
w sprawie rozłożenia należności na raty.
Szczegóły Data: 2011-06-20


57/11
w sparwie rozłożenia należności na raty.
Szczegóły Data: 2011-06-20


56/11
w sprawie rozłożnenia należności na raty.
Szczegóły Data: 2011-06-20


55/11
w sprawie rozłożenia należności na raty.
Szczegóły Data: 2011-06-20


54/11
w sparwie umorzenia wierzytelności.
Szczegóły Data: 2011-06-20


53/11
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu.
Szczegóły Data: 2011-06-14


52/11
w sprawie zatwierdzenia kankursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu.
Szczegóły Data: 2011-06-14


50/11
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w Oleszycach.
Szczegóły Data: 2011-06-01


51/11
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia kankursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu.
Szczegóły Data: 2011-06-09


49/11
w sprawie zmian budżetu gmina na rok 2011.
Szczegóły Data: 2011-05-31


47/11
w sprawie wystąpienia o wydanie opinii o możliwości zaciągniecia pożyczki długoterminowej.
Szczegóły Data: 2011-05-16


48/11
w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.
Szczegóły Data: 2011-05-30


46/11
w sprawie wystąpienia o wydanie opinii o możliwości kredytu długoterminowego i zaciągnięcia pożyczek długoterminowych.
Szczegóły Data: 2011-05-10


45/11
sprawozdania finansowe Gminy Oleszyce za rok 2010.
Szczegóły Data: 2011-05-10


44/11
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce.
Szczegóły Data: 2011-04-29


43/11
w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.
Szczegóły Data: 2011-04-29


42/11
w sprawie zasad rejestrowania umów w Urzedzie Miasta i Gminy Oleszyce.
Szczegóły Data: 2011-04-27


41/11
w sprawie zwołania zebrań wiejskich w Sołectwach i Zebrania Mieszkańców Miasta Oleszyce.
Szczegóły Data: 2011-04-27


37/11
w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.
Szczegóły Data: 2011-04-15


36/11
w sprawie rozłożenia należności na raty.
Szczegóły Data: 2011-04-15


35/11
w sprawie umorzenia należności.
Szczegóły Data: 2011-03-31


34/11
w sprawie umorzenia należności.
Szczegóły Data: 2011-03-31


33/11
w sprawie umorzenia należności.
Szczegóły Data: 2011-03-31


32/11
w sprawie umorzenia należności.
Szczegóły Data: 2011-03-31


31/11
w sparwie umorzenia należności.
Szczegóły Data: 2011-03-31


30/11
w sprawie umorzenia należności.
Szczegóły Data: 2011-03-31


29/11
w sprawie umożenia należności.
Szczegóły Data: 2011-03-31


28/11
w sprawie umorzenia należności.
Szczegóły Data: 2011-03-31


27/11
w sprawie umożenia należności.
Szczegóły Data: 2011-03-31


26/11
w sprawie rozłożenia należności na raty.
Szczegóły Data: 2011-03-31


24/11
w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.
Szczegóły Data: 2011-03-25


23/11
w sprawie: powołania, do składu Komisji Przetargowej dodatkowego członka na czas określony.
Szczegóły Data: 2011-03-21


21/11
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu fiansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej za 2010 rok
Szczegóły Data: 2011-03-18


19/11
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na powierzenie wykonania zadania własnego gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
Szczegóły Data: 2011-03-09


18/11
w sprawie udzielenia upoważnienia
Szczegóły Data: 2011-03-01


17/11
w sprawie udzielenia upoważnienia
Szczegóły Data: 2011-03-01


16/11
w sprawie zatrudnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleszycach
Szczegóły Data: 2011-03-01


15/11
w sprawie zarządzenia wyrywkowej inwentaryzacji
Szczegóły Data: 2011-02-28


14/11
w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
Szczegóły Data: 2011-02-28


13/11
w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
Szczegóły Data: 2011-02-24


12/11
w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu w podróżach służbowych samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy
Szczegóły Data: 2011-02-14


11/11
w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2011-01-25


10/11
w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do zamówień udzielanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
Szczegóły Data: 2011-01-17


9/11
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce i zasad jej działania w zakresie przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2011-01-12


8/11
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Borchów w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
Szczegóły Data: 2011-01-11


7/11
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Nowa Grobla w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
Szczegóły Data: 2011-01-11


6/11
w sprawie zwołania Zebrania Ogólnego Mieszkańców Miasta Oleszyce w celu wyboru Przewodniczącego Zarządu oraz Zarządu Miasta Oleszyce
Szczegóły Data: 2011-01-11


5/11
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Futory w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
Szczegóły Data: 2011-01-11


4/11
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Stare Oleszyce w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
Szczegóły Data: 2011-01-11


3/11
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Zalesie w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
Szczegóły Data: 2011-01-11


2/11
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Stare Sioło w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
Szczegóły Data: 2011-01-11


1/11
w sprawie ustalenia cen sprzedaży drewna
Szczegóły Data: 2011-01-04

Oglądano 1473 razy


Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
ul. Rynek 1
37-630 Oleszyce
tel. (0-16) 631-50-10
email: sekretariat@ug.oleszyce.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl