Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
  
18-10-2017, Środa, 05:48
Jesteś tutaj :: Zarządzenia :: Zarządzenia 2008
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Wpisz frazę
Od: Do:
Kadencja66/08
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2008-12-31


65/08
w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna pozyskanego z lasów mienia komunalnego
Szczegóły Data: 2008-12-31


64/08
w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za grunty wykorzystywane wyłącznie na cele rolne stanowiące własność Gminy.
Szczegóły Data: 2008-12-31


63/08
w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
Szczegóły Data: 2008-12-31


62/08
w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok.
Szczegóły Data: 2008-12-29


61/08
w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok.
Szczegóły Data: 2008-12-17


60/08
w sprawie rozłożenia należności na raty.
Szczegóły Data: 2008-12-01


59/08
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2008-11-28


58/08
w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok.
Szczegóły Data: 2008-11-28


57/08
w sprawie: powołania Komisji Odbioru Końcowego pn.: "Remont przebudowa załamanej kanalizacji ogólnospływającej na dł. 440 m wraz z remontem załamanej drogi gminnej ul. Kościuszki nr 105209 R w m. Oleszyce km 0+00-0 + 0- 440" realizowany w ramach usuwania klęsk żywiołowych.
Szczegóły Data: 2008-11-28


56/08
w sprawie: powołanie Komisji Odbioru Końcowego zadania pn.: "Remont drogi gminnej ul. Cichej w Oleszycach nr R w km 0+000-0+078" realizowany w ramach usuwania klęsk żywiołowych.
Szczegóły Data: 2008-11-28


55/08
w sprawie rozłożenia należności na raty.
Szczegóły Data: 2008-11-18


54/08
w sprawie rozłożenia należności na raty.
Szczegóły Data: 2008-11-18


53/08
w sprawie przełożenia projektu uchwały budżetowej na 2009 rok.
Szczegóły Data: 2008-11-14


52/08
w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji dla zakładu budżetowego.
Szczegóły Data: 2008-10-31


51/08
w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok.
Szczegóły Data: 2008-10-31


50/08
w sprawie wystąpienia o wydanie opinii o możliwości zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji.
Szczegóły Data: 2008-10-31


49/08
w sprawie: powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania pn.: "Wymiana uszkodzonego pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna) na budynku Ratusza w m. Oleszyce" realizowany w ramach usuwania klęsk żywiołowych.
Szczegóły Data: 2008-10-16


48/08
w sprawie rozłożenia należności na raty
Szczegóły Data: 2008-10-16


47/08
w sprawie umorzenia wierzytelności
Szczegóły Data: 2008-10-10


46/08
w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
Szczegóły Data: 2008-09-30


45/08
w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
Szczegóły Data: 2008-09-30


41/08
w sprawie udzielenia upoważnienia
Szczegóły Data: 2008-04-15


41/08
w sprawie udzielenia upoważnienia
Szczegóły Data: 2008-09-15


41/08
w sprawie udzielenia upoważnienia
Szczegóły Data: 2008-09-15


41/08
w sprawie udzielania upoważnienia
Szczegóły Data: 2008-09-15


42/08
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy
Szczegóły Data: 2008-09-15


43/08
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla zastępcy burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce Pana Bogusława Gilarskiego.
Szczegóły Data: 2008-09-15


15/08
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Oleszyce na 2008 rok
Szczegóły Data: 2008-09-15


40/08
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego nt. "zgranie gminnego systemu kierowania oraz ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa".
Szczegóły Data: 2008-09-01


39/08
w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom - szkoła - dom.
Szczegóły Data: 2008-09-01


38/08
w sprawie określania planu wewnętrznej kontroli finansowej na 2007 i 2008 r.
Szczegóły Data: 2008-08-27


37/08
w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
Szczegóły Data: 2008-08-29


36/08
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok
Szczegóły Data: 2008-08-26


35/08
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu marki JELCZ
Szczegóły Data: 2008-08-26


34/08
w sprawie rozłożenia należności na raty
Szczegóły Data: 2008-08-18


33/08
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r.
Szczegóły Data: 2008-08-18


31/08
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości
Szczegóły Data: 2008-07-31


31/08
w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
Szczegóły Data: 2008-07-31


30/08
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w zakresie obrotu majątkiem stanowiącym własność Gminy
Szczegóły Data: 2008-07-29


29/08
w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochdowych i sprzętu silnikowego ekspoatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Oleszyce oraz kontorli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.
Szczegóły Data: 2008-06-30


29/08
w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
Szczegóły Data: 2008-06-30


28/08
w sprawie: powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania pn.:"Remont drogi gminnej nr 105220 R ul. Mokrej w Oleszycach w km 0+00 - 0+235 " realizowany w ramach usuwania klęsk żywiołowych.
Szczegóły Data: 2008-06-27


27/08
w sprawie rozłożenia należności na raty
Szczegóły Data: 2008-06-27


26/08
w sprawie rozłożenia należności na raty
Szczegóły Data: 2008-06-27


26/08
w sprawie odroczenia terminu zapłaty należności
Szczegóły Data: 2008-06-27


25/08
w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2008-06-30


24/08
w sprawie wystąpienia o wydanie opinii o możliwości zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Szczegóły Data: 2008-06-27


23/08
w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2008-06-12


23/08
w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z dnia 20 maja 2008r. dotyczące: powołania gminnej komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód poniesionych na terenie Miasta i Gminy Oleszyce w gospodarstwach rolnych powstałych w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganów, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi.
Szczegóły Data: 2008-06-19


22/08
w sprawie umorzenia wierzytelności
Szczegóły Data: 2008-06-02


21/08
w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok.
Szczegóły Data: 2008-05-31


21/08
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Szczegóły Data: 2008-05-28


20/08
w sprawie powołania gminnej komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód poniesionych na terenie Miasta i Gminy Oleszyce w gospodarstwach rolnych powstałych w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganów, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi.
Szczegóły Data: 2008-05-20


19/08
w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 22 czerwca 2008r.
Szczegóły Data: 2008-05-20


18/08
w sprawie rozłożenia należności na raty
Szczegóły Data: 2008-05-19


17/08
w sprawie rozłożenia należności na raty
Szczegóły Data: 2008-05-05


16/08
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Referatu Inicjatyw Gospodarczych, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
Szczegóły Data: 2008-05-05


15/08
w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
Szczegóły Data: 2008-04-30


14/08
w sprawie rozłożenia należności na raty
Szczegóły Data: 2008-04-09


13/08
w sprawie rozłożenia należności na raty
Szczegóły Data: 2008-04-09


12/08
w sprawie rozłożenia należności na raty
Szczegóły Data: 2008-04-09


11/08
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. budownictwa, remontów i zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2008-04-02


10/08
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 23/I/07 w sprawie informatyzacji Urzędu, podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych stosowanych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Oleszycach
Szczegóły Data: 2008-04-02


10/08
w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
Szczegóły Data: 2008-03-31


9/08
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok
Szczegóły Data: 2008-03-26


8/08
w sprawie powołania gminnego koordynatora sprawującego nadzór nad przygotowaniem publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych.
Szczegóły Data: 2008-03-20


7/08
W sprawie powołania Komisji Konkursowej dotyczącej wyboru ofert na zadanie realizowane w ramach ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,poz.873 z póżń. zm. )
Szczegóły Data: 2008-03-20


6/08
w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Oleszyce na 2008 rok.
Szczegóły Data: 2008-03-20


5/08
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok
Szczegóły Data: 2008-03-18


4/08
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyka w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2008-03-12


3/08
w sprawie umorzenia wierzytelności
Szczegóły Data: 2008-01-28


2/08
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. budownictwa, remontów i zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2008-01-07


1/08
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. funduszy unijnych i promocji Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce.
Szczegóły Data: 2008-01-07

Oglądano 1284 razy


Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
ul. Rynek 1
37-630 Oleszyce
tel. (0-16) 631-50-10
email: sekretariat@ug.oleszyce.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl