1 ... 5 6 7 8 

„Budowa budynku przechowalniczo-sortowniczego wraz z chłodniami warzyw, częścią socjalno-biurową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą lokalizacja na terenie działki nr 8/2 obr. Sucha Wola”.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2013-12-19
Publikujący -

Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w celu wytworzenia  nowego produktu z drewna w istn. zakładzie w Oleszycach ul. Kolejowa 68

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2013-12-19
Publikujący -

„Przebudowa istniejącej sieci energetycznej nN przy ul. Futorzańskiej w Oleszycach"

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2013-11-27
Publikujący -

„Przebudowa istniejącej sieci energetycznej nN przy ul. Futorzańskiej w Oleszycach ”. 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2013-11-27
Publikujący -

 „Budowa kancelarii i Sali edukacyjnej na terenie gospodarstwa leśnego w leśnictwie Kolonia i zagospodarowanie części działki ozn. nr 1225 obr. Stare Sioło”. 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2013-11-27
Publikujący -

„Budowa kancelarii i Sali edukacyjnej na terenie gospodarstwa leśnego w leśnictwie Kolonia i zagospodarowanie części działki ozn. nr 1225 obr. Stare Sioło”. 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2013-11-27
Publikujący -

„Budowa kancelarii i Sali edukacyjnej na terenie gospodarstwa leśnego w leśnictwie Kolonia i zagospodarowanie części działki ozn. nr 1225 obr. Stare Sioło”. 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2013-11-27
Publikujący -

„Rozbudowa i przebudowa budynku i wiaty stacji paliw w Starych Oleszycach wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowie myjni samochodowej i budynku gospodarczego na działkach nr ewid. 1881/3, 1881/5, 1882/3 i 1882/5,"

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2013-10-07
Publikujący -
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2013-09-24
Publikujący -

„Rozbudowa kablowej sieci energetycznej nN oraz budowa przyłącza kablowego do projektowanego budynku mieszkalnego na terenie działki nr 921/13 obr. 1 - Miasto Oleszyce z przebiegiem trasy projektowanej sieci energetycznej i przyłącza kablowego na terenie działek ozn. nr 921/1, 921/2, 921/4, 921/5, 921/6, 921/7, 921/8, 921/9, 921/10, 921/11, 921/12, 921/13, 921/14, 921/15, 921/16, 921/17, 921/18, 921/19, 921/20, 921/21, 921/22, 921/23, 921/24, 921/25, 921/26, 921/27, 921/28, 921/29, 924/1, 924/6 obr. 1 - Miasto Oleszyce”.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2013-07-16
Publikujący -

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Oleszyce

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2013-07-11
Publikujący -

Zespół Elektrowni Wiatrowych o mocy łącznej 18 MW na terenie działek 805/3, 811,812 obr. geod. Nowa Grobla

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2013-07-02
Publikujący -
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2013-06-07
Publikujący -

Obwieszczenie w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej na Ukrainie.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2013-06-04
Publikujący -
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłAndrzej Gryniewicz - Burmistrz2013-04-18
Publikujący -
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłAndrzej Gryniewicz - Burmistrz2013-03-28
Publikujący -
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłAndrzej Gryniewicz - Burmistrz2013-02-27
Publikujący -
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłAndrzej Gryniewicz - Burmistrz2012-10-15
Publikujący -
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłAndrzej Gryniewicz - Burmistrz2012-09-20
Publikujący -
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłAndrzej Gryniewicz - Burmistrz2012-09-18
Publikujący -
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłAndrzej Gryniewicz - Burmistrz2012-09-18
Publikujący -
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłAndrzej Gryniewicz - Burmistrz2012-09-18
Publikujący -

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Zespołu Usług Komunalnych w Oleszycach

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłAndrzej Gryniewicz - Burmistrz2012-08-21
Publikujący -

„Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4k V ”. 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłAndrzej Gryniewicz - Burmistrz2012-07-31
Publikujący -

„Przebudowa kablowej linii napowietrznej nN oraz budowa dwóch przyłączy kablowych nN na terenie działek ozn. nr: 185/2, 183/2, 182/2, 182/1, 181/1, 180/1, 178/1,177/1, 177/2, 144/2, 112, 111/2, 110/2, 109/2, 108, 107/3, 106, 105, 157/5, 159, 157/3, 157/4, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 98. 97, 96, 95, 90, 88/10, 88/11,146 obręb geod. Miasto Oleszyce".

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłAndrzej Gryniewicz - Burmistrz2012-05-30
Publikujący -

„Budowa kablowej linii średniego napięcia 15 kV, słupowej stacji transformatorowej oraz kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV ”. 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2012-04-27
Publikujący -

Budowa kablowej linii średniego napięcia 15kV, słupowej stacji transformatorowej oraz kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działek - obr. geodezykny Futory.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2012-04-27
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum