Wiadomości http://bip.oleszyce.pl Obwieszczenie Thu, 12 Apr 2018 12:39:53 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815              BURMISTRZ MIASTA i GMINY OLESZYCE Oleszyce dnia 2018.03.28 BGP.6733.2.2018 OBWIESZCZENIE        Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( tekst jednolity...... Obwieszczenie Wed, 11 Apr 2018 14:18:58 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 Burmistrz Miasta i Gminy         Oleszyce BGP.6733.7.2017.2018 Oleszyce dnia  2018.04.09   O B W I E S Z C Z E N I E        Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst...... Obwieszczenie Wed, 11 Apr 2018 14:17:12 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 Burmistrz Miasta i Gminy              Oleszyce Oleszyce  03.04.2018 BGP.6733.7.2017.2018   O B WI E S Z C Z E N I E        Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst...... Ogłoszenie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę Mon, 19 Mar 2018 09:08:37 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Zarządzenie nr 19 Fri, 16 Mar 2018 09:51:15 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 18 Fri, 16 Mar 2018 09:49:08 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 17 Fri, 16 Mar 2018 09:48:49 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 16 Thu, 08 Mar 2018 14:52:28 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 15 Thu, 08 Mar 2018 14:51:39 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 14 Thu, 08 Mar 2018 14:50:26 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 3 Thu, 08 Mar 2018 14:48:55 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 13 Thu, 08 Mar 2018 14:48:42 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 12 Thu, 08 Mar 2018 14:48:29 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 11 Thu, 08 Mar 2018 14:48:20 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 10 Thu, 08 Mar 2018 14:48:11 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 8 Thu, 08 Mar 2018 14:47:59 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 6 Thu, 08 Mar 2018 14:47:47 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 5 Thu, 08 Mar 2018 14:47:35 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 4 Thu, 08 Mar 2018 14:47:25 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Obwieszczenie Wed, 28 Feb 2018 09:30:16 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Zarządzenie nr 2 Wed, 28 Feb 2018 09:19:09 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 1 Wed, 28 Feb 2018 08:59:48 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Obwieszczenie Thu, 15 Feb 2018 11:05:35 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Obwieszczenie Thu, 15 Feb 2018 11:04:22 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Konkurs projektów na powierzenie wykonania zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Oleszyce w 2018 r. pod nazwą: Tue, 13 Feb 2018 09:25:14 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-858             OGŁOSZENIE          Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z póżń.zm. ) i uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 stycznia 2011 r. w...... Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 30 lat terenu położonego w Nowej Grobli Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-817 ... OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-812 ... OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-812 ...