Wiadomości http://bip.oleszyce.pl Obwieszczenie Mon, 06 Aug 2018 14:55:01 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815              BURMISTRZ MIASTA i GMINY OLESZYCE Oleszyce dnia 2018.07.23 BGP.6733.7.2018   OBWIESZCZENIE          Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( tekst...... Zarządzenie nr 52/2018 Fri, 03 Aug 2018 13:20:49 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 51/2018 Fri, 03 Aug 2018 13:18:42 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 50/2018 Fri, 03 Aug 2018 13:16:39 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Klauzule informacyjne Fri, 03 Aug 2018 10:55:32 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1006 ... Obwieszczenie Thu, 26 Jul 2018 09:41:01 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 Burmistrz Miasta i Gminy         Oleszyce  BGP.6733.4.2018 Oleszyce dnia  2018.07.26   O B W I E S Z C Z E N I E          Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ...... Konkurs projektów na powierzenie wykonania zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Oleszyce w 2018 r. pod nazwą: Mon, 23 Jul 2018 13:17:03 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-858 OGŁOSZENIE         Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póżń.zm. ) i uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie określenia...... Obwieszczenie Fri, 20 Jul 2018 14:09:13 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 Burmistrz Miasta i Gminy              Oleszyce Oleszyce  18.07.2018        BGP.6733.4.2018   O B WI E S Z C Z E N I E          Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...... Obwieszczenie Fri, 20 Jul 2018 11:23:23 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815              BURMISTRZ MIASTA i GMINY OLESZYCE Oleszyce dnia 2018.07.12 BGP.6733.6.2018   OBWIESZCZENIE          Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( tekst...... Zarządzenie nr 49/2018 Thu, 19 Jul 2018 12:10:49 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 48/2018 Thu, 19 Jul 2018 12:09:21 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 47/2018 Thu, 19 Jul 2018 12:08:05 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 46/2018 Thu, 19 Jul 2018 12:05:59 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 45/2018 Thu, 19 Jul 2018 12:02:34 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 44/2018 Thu, 19 Jul 2018 11:59:47 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 43/2018 Thu, 19 Jul 2018 11:57:51 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 42/2018 Thu, 19 Jul 2018 11:56:18 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 41/2018 Thu, 19 Jul 2018 11:53:58 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Oleszycach Wed, 11 Jul 2018 14:16:32 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-858 ... Zarządzenie nr 36/2018 Mon, 09 Jul 2018 10:54:22 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 34/2018 Mon, 09 Jul 2018 10:53:15 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Obwieszczenie Wed, 04 Jul 2018 14:49:41 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815              BURMISTRZ MIASTA i GMINY OLESZYCE Oleszyce dnia 2018.06.20 BGP.6733.5.2018   OBWIESZCZENIE          Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( tekst...... Zarządzenie nr 39/2018 Wed, 27 Jun 2018 12:42:03 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 38/2018 Wed, 27 Jun 2018 12:38:32 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 37/2018 Wed, 27 Jun 2018 12:36:24 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ...