Wiadomości http://bip.oleszyce.pl Obwieszczenie Tue, 23 Jan 2018 15:02:48 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Uchwała RIO Mon, 22 Jan 2018 11:09:01 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1001 ... Uchwała RIO Mon, 22 Jan 2018 11:06:34 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1001 ... Uchwała budżetowa Gminy Oleszyce na 2018 rok oraz WPF na lata 2018-2030 Mon, 22 Jan 2018 11:04:04 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1001 ... Obwieszczenie Thu, 18 Jan 2018 09:17:04 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Obwieszczenie Wed, 17 Jan 2018 11:02:13 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Konkurs projektów na powierzenie wykonania zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Oleszyce w 2018 r. pod nazwą: Tue, 19 Dec 2017 15:14:53 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-858             OGŁOSZENIE          Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ) i uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie...... Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce Fri, 15 Dec 2017 14:59:05 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-770 ... Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce Fri, 15 Dec 2017 14:57:53 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-769 ... Dowóz osoby niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Oleszyce Fri, 15 Dec 2017 14:51:00 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-858 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego p.n. „Dowóz osoby niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Oleszyce do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno -Wychowawczego w Oleszycach celem realizacji zajęć rewalidacyjno- wychowawczych zespołowych w roku 2018”. Burmistrz Miasta i...... Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Oleszyce na 2018 rok Fri, 08 Dec 2017 13:47:42 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1001 ... Uchwały RIO w Rzeszowie Fri, 08 Dec 2017 13:46:52 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1001 ... Obwieszczenie Thu, 07 Dec 2017 10:04:51 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Projekt Uchwały Budżetowej na 2018 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030 Fri, 01 Dec 2017 12:16:43 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1001 ... Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2017 rok III kwartał Fri, 01 Dec 2017 12:01:06 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-996 ... Obwieszczenie Fri, 01 Dec 2017 12:00:25 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Informacja o wyborze oferty Fri, 24 Nov 2017 10:31:47 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-858 Oleszyce, dnia 24 listopada 2017 roku   Informacja o wyborze oferty   Gmina Oleszyce informuje, że w dniu 24 listopada 2017 roku o godz. 8:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania – „Nabór partnerów do projektu”. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta – firmy...... Obwieszczenie Fri, 10 Nov 2017 14:05:44 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Obwieszczenie Fri, 10 Nov 2017 14:04:34 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... OGŁOSZENIE – NABÓR PARTNERÓW DO PROJEKTU Thu, 02 Nov 2017 14:13:22 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-858 OGŁOSZENIE – NABÓR PARTNERÓW DO PROJEKTU Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r., poz. 217) Gmina Oleszyce ogłasza otwarty nabór na...... Dane adresowe Thu, 26 Oct 2017 09:14:01 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-791 ... Obwieszczenie Tue, 24 Oct 2017 09:53:10 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 Burmistrz Miasta i Gminy         Oleszyce  BGP.6733.5.2017 Oleszyce dnia  2017.10.18 O B W I E S Z C Z E N I E        Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...... Obwieszczenie Tue, 24 Oct 2017 09:51:20 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 Burmistrz Miasta i Gminy         Oleszyce BGP.6733.6.2017 Oleszyce dnia  2017.10.18 O B W I E S Z C Z E N I E        Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ...... Obwieszczenie Tue, 24 Oct 2017 09:49:15 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 Burmistrz Miasta i Gminy              Oleszyce Oleszyce  12.10.2017 BGP.6733.4.2017 O B WI E S Z C Z E N I E        Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu...... Obwieszczenie Tue, 24 Oct 2017 09:47:13 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 Burmistrz Miasta i Gminy              Oleszyce Oleszyce  06.10.2017 BGP.6733.5.2017 O B WI E S Z C Z E N I E        Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu...... Przetarg nieograniczony ustny na najem lokalu Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-812 ... OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-812 ... OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-812 ...