Wiadomości http://bip.oleszyce.pl RODO - ochrona danych Wed, 17 Apr 2019 12:31:23 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-873 ... RODO - ochrona danych Fri, 12 Apr 2019 12:18:56 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-977 ... Zakład Usług Komunalnych i Rolniczych Fri, 12 Apr 2019 12:18:37 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-977 ... RODO - ochrona danych Fri, 12 Apr 2019 12:17:28 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-956 ... Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Fri, 12 Apr 2019 12:17:10 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-956 ... RODO - ochrona danych Fri, 12 Apr 2019 12:16:08 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-875 ... Dane adresowe Fri, 12 Apr 2019 12:15:43 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-875 ... RODO - ochrona danych Fri, 12 Apr 2019 11:54:06 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-874 ... Dane adresowe Fri, 12 Apr 2019 11:53:45 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-874 ... Dane adresowe Fri, 12 Apr 2019 11:50:16 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-873 ... RODO - ochrona danych Fri, 12 Apr 2019 11:33:47 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-872 ... Dane adresowe Fri, 12 Apr 2019 11:33:16 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-872 ... RODO - ochrona danych Fri, 12 Apr 2019 11:32:23 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-871 ... Dane adresowe Fri, 12 Apr 2019 11:19:37 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-871 ... RODO - ochrona danych Fri, 12 Apr 2019 11:13:00 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-870 ... Dane adresowe Fri, 12 Apr 2019 11:12:13 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-870 ... Dane adresowe Fri, 12 Apr 2019 11:08:10 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-791 ... RODO - ochrona danych Fri, 12 Apr 2019 11:07:42 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-791 ... Dane adresowe Fri, 12 Apr 2019 11:06:21 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-867 ... Dane adresowe Fri, 12 Apr 2019 11:05:32 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-866 ... Dane adresowe Fri, 12 Apr 2019 11:04:57 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-868 ... RODO - ochrona danych Fri, 12 Apr 2019 11:04:00 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-868 ... RODO - ochrona danych Fri, 12 Apr 2019 10:35:03 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-867 ... RODO - ochrona danych Fri, 12 Apr 2019 10:32:45 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-866 ... Obwieszczenie Thu, 11 Apr 2019 10:21:46 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 Burmistrz Miasta i Gminy              Oleszyce Oleszyce  11.04.2019 r.        BGP.6733.5.2019   O B WI E S Z C Z E N I E          Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i......