Wiadomości http://bip.oleszyce.pl Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej Fri, 23 Aug 2019 12:33:51 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1010 ... Petycja nr 2/2019 Fri, 23 Aug 2019 08:45:24 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1004 ... Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2019 rok II kwartał Thu, 01 Aug 2019 09:22:59 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1018 ... Archiwum nagrań obrad Sesji Rady Miejskiej VIII Kadencji - 2018 -2023 Fri, 26 Jul 2019 10:02:06 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1012 ... Obwieszczenie Tue, 16 Jul 2019 11:50:18 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Obwieszczenie Mon, 15 Jul 2019 11:44:48 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2018 rok Thu, 04 Jul 2019 11:46:04 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1001 ... Obwieszczenie Wed, 03 Jul 2019 08:46:26 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Obwieszczenie Wed, 03 Jul 2019 08:44:02 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 Burmistrz Miasta i Gminy              Oleszyce Oleszyce  03.07.2019 r.        BGP.6733.4.2019   O B WI E S Z C Z E N I E          Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...... Petycja nr 1/2019 Fri, 07 Jun 2019 10:31:39 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1004 ... Uchwała RIO Thu, 06 Jun 2019 12:52:45 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1001 ... Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2019 rok I kwartał Thu, 06 Jun 2019 12:50:46 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1018 ... Wybory Ławników na kadencję 2020-2023 Tue, 04 Jun 2019 12:53:22 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1029 ... Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r. Wed, 29 May 2019 12:55:36 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-930 ... Raport o stanie Miasta i Gminy Oleszyce za 2018 rok Tue, 21 May 2019 13:08:46 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1028 ... Informacja Komisarza Wyborczego Tue, 14 May 2019 09:51:02 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1026 ... Postanowienie w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń OKW Thu, 09 May 2019 08:09:42 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1026 ... Łączne sprawozdanie finansowe za 2018 Tue, 07 May 2019 10:43:40 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1027 ... Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych 2018 Tue, 07 May 2019 10:42:22 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1027 ... Postanowienie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Tue, 07 May 2019 08:15:07 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1026 ... Informacja Komisarza Wyborczego w Przemyślu Mon, 29 Apr 2019 13:36:58 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1026 ... Obwieszczenie Mon, 29 Apr 2019 10:46:54 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania Wed, 24 Apr 2019 13:33:27 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1026 ... RODO - ochrona danych Wed, 17 Apr 2019 12:31:23 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-873 ... RODO - ochrona danych Fri, 12 Apr 2019 12:18:56 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-977 ... I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości w m. Futory Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-812 ... I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-812 ... WYKAZ 14/2019 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKOWANIA Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-817 ...