Wiadomości http://bip.oleszyce.pl Oświadczenia majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Oleszycach - rok 2019 na rozpoczęcie kadencji Mon, 11 Feb 2019 11:41:36 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1023 ... Radni Rady Miejskiej - 2019 r. - na rozpoczęcie kadencji Mon, 11 Feb 2019 10:38:35 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1023 ... Konkurs projektów na powierzenie wykonania zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Oleszyce w 2019 r. Fri, 08 Feb 2019 11:22:54 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-858             OGŁOSZENIE            Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póżń.zm. ) i uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 stycznia...... Zarządzenie nr 111/2018 Tue, 05 Feb 2019 13:27:29 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Archiwum nagrań obrad Sesji Rady Miejskiej VIII Kadencji - 2018 -2023 Fri, 01 Feb 2019 13:20:31 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1012 ... Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach Thu, 31 Jan 2019 09:31:10 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-858 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach   Organ prowadzący szkołę: Gmina Oleszyce, ul. Rynek 1 Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs: Szkoła...... Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Grobli Thu, 31 Jan 2019 09:29:46 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-858 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Grobli   Organ prowadzący szkołę: Gmina Oleszyce, ul. Rynek 1 Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs: Szkoła Podstawowa w Nowej...... Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Futorach Thu, 31 Jan 2019 09:27:06 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-858 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Futorach Organ prowadzący szkołę: Gmina Oleszyce, ul. Rynek 1 Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs: Szkoła Podstawowa w Futorach, 37-630...... Imienny wykaz głosowań Rady Miejskiej - Sesja z dnia 29.01.2019 r. Thu, 31 Jan 2019 08:10:02 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1011 ... Imienny wykaz głosowań Rady Miejskiej - Sesja z dnia 18.01.2019 r. Thu, 24 Jan 2019 11:20:44 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1011 ... Obwieszczenie Thu, 24 Jan 2019 11:19:13 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Obwieszczenie Thu, 24 Jan 2019 11:18:38 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Zarządzenie nr 110/2018 Tue, 22 Jan 2019 12:18:38 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 109/2018 Tue, 22 Jan 2019 12:17:56 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 108/2018 Tue, 22 Jan 2019 12:17:06 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 107/2018 Tue, 22 Jan 2019 12:15:37 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 106/2018 Tue, 22 Jan 2019 12:14:30 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 105/2018 Tue, 22 Jan 2019 12:08:10 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 103/2018 Tue, 22 Jan 2019 12:07:47 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 91/2018 Mon, 21 Jan 2019 14:05:29 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 104/2018 Wed, 09 Jan 2019 08:37:35 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Obwieszczenie Mon, 07 Jan 2019 10:43:07 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Obwieszczenie Mon, 07 Jan 2019 10:40:33 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Obwieszczenie Mon, 07 Jan 2019 10:40:18 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Zarządzenie nr 101/2018 Fri, 04 Jan 2019 09:14:07 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ...