Wiadomości http://bip.oleszyce.pl Obwieszczenie Tue, 18 Dec 2018 12:32:51 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Interpelacje Tue, 18 Dec 2018 09:41:49 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1011 ... Archiwum nagrań obrad Sesji Rady Miejskiej VIII Kadencji - 2018 -2023 Mon, 17 Dec 2018 12:11:01 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1012 ... Informacje Mon, 17 Dec 2018 10:08:32 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1 ... Uchwały RIO w Rzeszowie Mon, 17 Dec 2018 09:58:47 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1018 ... Projekt Uchwały Budżetowej na 2019 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 Mon, 17 Dec 2018 09:47:07 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1018 ... Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2018 rok III kwartał Mon, 17 Dec 2018 09:18:13 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1001 ... Imienny wykaz głosowań Rady Miejskiej - Sesja z dnia 7.12.2018 r. Mon, 10 Dec 2018 09:32:50 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1011 ... Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego Fri, 07 Dec 2018 14:07:00 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Obwieszczenie Fri, 07 Dec 2018 11:38:00 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 Burmistrz Miasta i Gminy              Oleszyce Oleszyce  07.12.2018 BGP.6733.8.2018   O B WI E S Z C Z E N I E          Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...... Zarządzenie nr 95/2018 Fri, 07 Dec 2018 09:28:52 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 93/2018 Mon, 03 Dec 2018 15:20:55 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 90/2018 Mon, 03 Dec 2018 15:12:04 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 88/2018 Mon, 03 Dec 2018 15:10:29 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 87/2018 Mon, 03 Dec 2018 15:09:19 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 86/2018 Mon, 03 Dec 2018 15:06:26 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 85/2018 Mon, 03 Dec 2018 15:05:05 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 71/2018 Mon, 03 Dec 2018 15:03:39 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 40/2018 Mon, 03 Dec 2018 15:01:17 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Imienny wykaz głosowań Rady Miejskiej - Sesja z dnia 30.11.2018 r. Mon, 03 Dec 2018 12:08:00 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1011 ... Skład osobowy Rady Miejskiej VIII kadencji na lata 2018 - 2023 Mon, 03 Dec 2018 10:16:34 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1011 ... Protokoły z Sesji Rady Miejskiej - Kadencja 2018-2023 Mon, 03 Dec 2018 10:09:24 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-850 ... Obwieszczenie Wed, 21 Nov 2018 13:56:58 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815              BURMISTRZ MIASTA i GMINY OLESZYCE Oleszyce dnia 2018.08.28 BGP.6733.9.2018   OBWIESZCZENIE          Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( tekst...... Obwieszczenie Wed, 21 Nov 2018 13:54:59 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815           BURMISTRZ MIASTA i GMINY OLESZYCE Oleszyce dnia 2018.08.07 BGP.6733.8.2018   OBWIESZCZENIE          Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( tekst jednolity...... Transmisja obrad I Sesji Rady Miejskiej - 21.11.2018 r. Wed, 21 Nov 2018 08:44:35 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1010 ...