Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Usługi w zakresie gospodarki leśnej w lasach gminnych Gminy Oleszyce w 2018  roku
RGG.6164.1.2018
Oleszyce, dnia 04 stycznia 2018 r.
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
Gmina Oleszyce zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w oparciu o zapisy art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm) na wykonanie prac: „Usługi w zakresie gospodarki leśnej w lasach gminnych Gminy Oleszyce w 2018  roku”
 
Uzasadnienie faktyczne:
Oferty, które wpłynęły przewyższają kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
 
                                                                          Andrzej Gryniewicz

 
Data składania ofert:
2018-01-09 11:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłKalmuk Adolf 2018-01-09 11:00:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2018-01-09 12:02:58

Rejestr zmian