INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO,
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO,
który odbył się w dniu 22 grudnia 2017 r.
 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce
Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U.2014.1490 j.t../ podaje do publicznej wiadomości informację, że
w dniu 22 grudnia 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleszyce, położonych na terenie Miasta Oleszyce.
 
1. MIASTO OLESZYCE         
Działka nr 641/13 o pow. 0,1399 ha
Cena wywoławcza nieruchomości : 29 350 zł
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu : brak
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu.
 
                                                Przewodniczący Komisji Przetargowej
                                                          mgr inż. Robert Brudniak

 
Data składania ofert:
2017-12-27 09:15:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2017-12-27 09:17:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2017-12-27 09:17:53

Rejestr zmian