Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
„Usługi w zakresie gospodarki leśnej w lasach gminnych Gminy Oleszyce w 2018 roku”

ZMIANY:
2017-12-27 08:57:17: Dodano plik załacznik Nr 3 oferta cenowa.xls
2017-12-27 08:57:06: Dodano plik Załacznik Nr 2 Oświadzcenie oferenta.doc
Więcej >>>
2017-12-27 08:56:53: Dodano plik Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy.doc
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA
OFERTY CENOWEJ

 
GMINA OLESZYCE
UL.RYNEK 1
37-630  OLESZYCE
RGG.6164.5.2017
Oleszyce, dnia 22 grudnia 2017 r.
 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA
OFERTY CENOWEJ
 (postępowanie prowadzone w oparciu o zapisy art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2017 poz.1579 ze zm).
na wykonanie prac:
„Usługi w zakresie gospodarki leśnej w lasach gminnych Gminy Oleszyce w 2018 roku”
1. Zakres:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac z zakresu gospodarki leśnej w lasach Gminy Oleszyce w 2018 r. dotyczące prac związanych z hodowlą lasu, jego ochroną oraz pozyskaniem drewna. Wykonanie i finansowanie zadania będzie następowało sukcesywnie w trakcie okresu jego realizacji. Odbiór jakościowy i ilościowy prac dokonywany będzie przez Zamawiającego przy współudziale Wykonawcy.
Zamówienie obejmuje prace:
I. Zadania z hodowli lasu, takie jak:
- poprawki i uzupełnienia
- transport i rozwożenie sadzonek do dołów
- pielęgnacja upraw leśnych
- czyszczenie wczesne
- inne prace ręczne z zakresu hodowli i ochrony lasu
- inne prace wykonywane ciągnikiem związane z gospodarką leśną
- zabezpieczenie upraw chemicznie oraz palikowanie
II. Pozyskanie drewna poszczególnych sortymentów :
- drewno wielkowymiarowe
- drewno stosowe
- zrywka pozyskanego drewna
2. Warunki zadania:
2.1. Przewidywany zakres prac do wykonania w 2018 r. :
Grupa czynności Lokalizacja - oddział
TWP 25g
TPP 2c, 7b, 10h, 13c, 14f, 14h, 25j
CP-P 11i, 11j 
Rębnie zupełne
Rębnie złożone 1a
Ogółem masa (m3) 1916
 
Lokalizacja Nazwa czynności/materiału J.m ilość
HODOWLA LASU
I.Odnowienia i poprawki
  sadzenie 1-latek z gruntu i z bryłką pod kostur na glebie przyg. 1tyś.szt. 11,000
załadunek i rozładunek sadzonek z dołowaniem 1tyś.szt. 11,000
transport sadzonek 1tyś.szt. 11,000
II. Pielęgnowanie lasu
Lasy Gminy Oleszyce /Stare Oleszyce, Nowa Grobla, Stare Sioło, Borchów, Sucha Wola,Futory, Dachnów/ wykaszanie chwastów na międzyrzędziach 1ha 3,38
czyszczenia wczesne 1ha 0,20
czyszczenia późne 1ha 13,24
 OCHRONA LASU
I. Ochrona lasu przed zwierzyną
  zabezpieczanie upraw chemicznie 1ha 1,30
 
2.2. Zmiany w zakresie zadania
2.2.1. Zamawiający przewiduje zmiany w realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie i lokalizacji prac wynikające z przyczyn organizacyjnych, technologicznych, gospodarczych lub innych niezależnych od Zamawiającego, niemożliwych do przewidzenia w momencie prowadzenia procedur i podpisywania umowy.
2.2.2. Zmiany mogą być spowodowane również z powodu wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych ( obfite opady śniegu, okiść, wichury ) powodujących powstanie śniegołomów, śniegowałów, złomów i wykrotów.
2.3. Realizacja zamówienia nie może powodować uszkodzeń drzew stojących. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku i nie zaśmiecania powierzchni na której wykonywana jest usługa oraz przestrzegania przepisów BHP zgodnie z art. 207 i następnymi Kodeksu pracy.
2.4. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami, w tym w szczególności:
- „ Zasady hodowli lasu”  – wprowadzone zarządzeniem Nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.
-   „Instrukcja ochrony lasu”- wprowadzona zarządzeniem Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2011 r.,
- „Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasów” - wprowadzona zarządzeniem Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.,
-  „ Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy  przy wykonywaniu podstawowych prac  zakresu gospodarki leśnej” - wprowadzona zarządzeniem Nr  36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia  listopada 2012 r., ( obowiązuje od dnia 1 października 2012 r. ),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  przy wykonywaniu  prac  zakresu gospodarki leśnej  (Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141 ),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego lasów  ( Dz. U. z 2006 r. Nr 58, poz. 405  ze zmian. ),
- używanie maszyn i urządzeń technicznych posiadających wymagane prawem wymagania techniczne,
- wyposażenie drwali - operatorów pilarek spalinowych w pełny zakres środków ochrony osobistej,
- stosowanie olejów biodegradowalnych do smarowania łańcuchów pilarek tnących.
2.5. Zamówienie będzie  zrealizowane w terminie: od 08.01.2018 do 20.12.2018.
2.6. Wykonawca musi posiadać odpowiednie maszyny i urządzenia do wykonania w/w zadania w tym co najmniej: 1 szt. – łańcuchowa pilarka spalinowa,1 szt. – ciągnik do zrywki drewna.
2.7. Wykonawca musi spełnić warunek:
Dysponowanie minimum jedną osobą z zaświadczeniem o odbyciu z wynikiem pozytywnym szkolenia uprawniającego do pracy z użyciem pilarki (§21 rozp. Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 w sprawie BHP przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej)
2.8. Termin związania ofertą – 30 dni
 3. Dokumenty jakie składa Wykonawca:
3.1. formularz ofertowy (zał. 1)
3.2. oświadczenia oferenta (zał. 2)
3.3. oferta cenowa (zał. 3)
Termin składania ofert cenowych – do dnia 02.01.2018 godz. 10.00
decyduje faktyczny wpływ dokumentów do Zamawiającego.
Oferty można składać osobiście lub  pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce z dopiskiem na kopercie:
OFERTA
„Usługi w zakresie gospodarki leśnej w lasach gminnych Gminy Oleszyce w 2018 roku”
Otwarcie ofert:  03.01.2018 r. godz. 1015
Po złożeniu ofert Zamawiający przeprowadzi ostateczne negocjacje z wybranym oferentem w sprawie ustalenia ostatecznych warunków kontraktu.
Kontakt:
 UMiG Oleszyce  tel: (16) 63 15 117
 
                                                                       BURMISTRZ
                                                              mgr inż. Andrzej Gryniewicz

 
powrót
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłKalmuk Adolf 2017-12-27 08:56:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2017-12-27 08:56:24
Modyfikował(a) Zdzisław Kwiatkowski 2017-12-27 08:57:17
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy 30.00 KbPlik doc
2. Załacznik Nr 2 Oświadzcenie oferenta 28.00 KbPlik doc
3. załacznik Nr 3 oferta cenowa 40.50 KbPlik xls

Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 25 maja 2019r. 17:59:14
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.