WYKAZ 10/2017 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

ZMIANY:
2017-10-03 13:28:49: utworzono dokument

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni (od dnia 3 października 2017 r. do dnia 24 października 2017 r. )

WYKAZ 10/2017 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE  PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY


I. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat

Lp.

 

Numer działki

 

 

Nr KW

 

Powierzchnia

Położenie

Wysokość opłaty
 z tytułu dzierżawy

 

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

1.

1153/2 (część)

PR1L/00025995/8

0,15 ha

Oleszyce

ul. Nasienna

465 zł

+23% VAT

(rocznie)

 cele składowe

2.

885/23 (część)

PR1L/00039081/9

1 m2

Oleszyce

ul. Zamkowa

7,33 zł

+23% VAT

(miesięcznie)

cele reklamowe

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce od dnia 3.10.2017 r. do dnia 24.10.2017 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.oleszyce.pl

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 codziennie w godz. od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie (016) 63 15 117.

Data składania ofert:
2017-10-03 08:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2017-10-03 08:00:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2017-10-03 13:28:49
Modyfikował(a) Zdzisław Kwiatkowski 2017-10-03 13:28:49

Rejestr zmian