INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO,
 
który odbył się w dniu 12 kwietnia 2019 r.
 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce


 Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U.2014.1490 j.t../ podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Oleszyce.
 
1. FUTORY
 
Do przetargu na sprzedaż działki nr 365/20 o pow. 0,1191 ha została dopuszczona jedna osoba, która wniosła wymagane wadium w terminie

 
Działka nr 365/20 o pow. 0,1191 ha
Cena wywoławcza nieruchomości : 20 700 zł
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu : 25 719,30 zł z Vat 23%
Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym
Przetarg wygrał : FUH Elektro-Moz Tomasz Mozoła
 
2. STARE SIOŁO
Do przetargu na sprzedaż działki nr 188/3 o pow. 0,2993 ha została dopuszczona jedna osoba, która wniosła wymagane wadium w terminie

 
Działka nr 188/3 o pow. 0,2993 ha
Cena wywoławcza nieruchomości : 13 990 zł
     Najwyższa cena osiągnięta w przetargu : 14 130 zł
     Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym
     Przetarg wygrał :Pan Konrad Stankiewicz
 
Przewodniczący Komisji Przetargowej
 
mgr inż. Robert Brudniak
Data składania ofert:
2019-04-23 12:06:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2019-04-23 12:06:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2019-04-23 12:06:33

Rejestr zmian