INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU OGRANICZONEGO USTNEGO
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARU OGRANICZONEGO USTNEGO,
 
który odbył się w dniu 12 kwietnia 2019 r.
 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce

 
Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U.2014.1490 j.t../ podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce zostały przeprowadzony przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleszyce, położonej na terenie Gminy Oleszyce.
 
1. ZALESIE
Do przetargu na sprzedaż działki nr 27 o pow. 0,6828 ha została dopuszczona jedna osoba, która wniosła wymagane wadium w terminie

 
Działka nr 27 o pow. 0,6828 ha
Cena wywoławcza nieruchomości : 12 950 zł
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu : 13 080 zł
Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym
Przetarg wygrała : Pani Katarzyna Sopel
 
Przewodniczący Komisji Przetargowej
 
mgr inż. Robert Brudniak

Data składania ofert:
2019-04-23 12:01:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2019-04-23 12:03:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2019-04-23 12:03:31

Rejestr zmian