Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AUTOBUSU SZKOLNEGO

ZMIANY:
2018-09-25 14:26:46: Dodano plik Załącznik Nr 3 Wzór umowy.pdf
2018-09-25 14:26:46: Dodano plik Załącznik Nr 2 Oferta.pdf
Więcej >>>
2018-09-25 14:26:46: Dodano plik Załącznik nr 1_oświadczenie.pdf
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AUTOBUSU SZKOLNEGO
 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce, informuje o ogłoszeniu II pisemnego przetargu na sprzedaż samochodu marki JELCZ L090M (autobus szkolny).

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AUTOBUSU SZKOLNEGO
 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce, informuje o ogłoszeniu II pisemnego przetargu na sprzedaż samochodu marki JELCZ L090M (autobus szkolny).
 
1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
ul. Rynek 1
37 – 630 Oleszyce
Tel. (16) 63 15 010
strona internetowa:www.oleszyce.pl
e-mail: sekretariat@ug.oleszyce.pl
 2. Przedmiot przetargu:
marka i typ pojazdu: JELCZ L090M,
nr rejestracyjny: RWL 1149,
rok produkcji: 1999,
data pierwszej rejestracji: 04.11.1999 r.,
Nr identyfikacyjny: SUSL1422VX0000291,
całkowity przebieg:830513,
dopuszczalna masa całkowita: 12 000 kg,
przeznaczenie pojazdu: autobus szkolny,
liczba miejsc: 43,
nr silnika: 0589251608P311,
silnik: 4S, ZS
pojemność silnika / moc: 4580 cm3/ 114 kW,
kolor powłoki lakieru: pomarańczowy,
badanie techniczne: brak,
ogumienie: Continental 255/70R22.5,
wyposażenie: wyposażenie typowe dla autobusu szkolnego wg obowiązujących przepisów.
 3. Warunki przystąpienia do przetargu:
Wniesienie wadium w wysokości 500,00 zł w terminie do 10.10.2018 r. do godz. 9.00
wadium wnosi się wyłącznie w PLN  na konto sprzedającego:
Bank Spółdzielczy w Oleszycach  Nr 18 9101 1026 2003 3700 1704 0013, lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach. 
wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z wybranym oferentem,
wadium złożone przez nabywcę pojazdu zalicza się na poczet ceny,
wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy.
4. Cena wywoławcza
Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 6000,00 zł
 słownie : (słownie : sześć tysięcy złotych).
Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
5. Miejsce, termin, sposób złożenia i otwarcia oferty:
Miejscem składania ofert jest :
Urząd Miasta i Gminy w Oleszycach ul. Rynek 21, 37 – 630 Oleszyce.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być złożona w zamkniętej kopercie i zaadresowana:
Urząd Miasta i Gminy w Oleszycach ul. Rynek 1, 37 – 630 Oleszyce
„Oferta na zakup samochodu marki JELCZ L090M (autobus) Nr rej. RWL 1149”
– nie otwierać przed dniem 10.10.2018 r. godz. 11.30.
Oferty pisemne należy składać w dni robocze w godz. 8:00 - 15:00, do dnia 10 października 2018 r. do godz. 11:00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach.
Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 10 października 2018 r. o godz. 11:30 w Centrum Usług Wspólnych w Oleszycach ul. Rynek 21, 37 – 630 Oleszyce,

Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia dwóch ofert o jednakowej najwyższej cenie, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny dla oferentów, którzy zaoferowali jednakowe ceny. Komisja zawiadomi oferentów
o dodatkowym terminie.
6. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:
Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:
imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta,
oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy kupna / sprzedaży,
dowód wniesienia wadium.
Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy w załączeniu.
 
7. Odrzucenie ofert, jeżeli:
została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
brak wniesienia wadium,
O odrzuceniu oferty komisja informuje i zwraca zapłacone wadium.
 
8. Oglądanie przedmiotu sprzedaży:
Autobus będący przedmiotem przetargu można obejrzeć pod adresem ul. Mickiewicza 1, 37 – 630 Oleszyce (plac szkolny SP Oleszyce) w terminie od 25.09.2018 r. do 09.10.2018 r. w godzinach
8:00 – 15:00  po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym.
Osoba do kontaktu: Stanisław Ślęzak tel. (16) 63 15 244
9. Urząd Miasta i Gminy Oleszyce zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty, bez podania przyczyn.
 10. Inne informacje:

komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawany pojazd,
zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty,
wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego ceny nabycia i podpisaniu umowy.
Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
Pierwszy przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż przedmiotowego pojazdu został przeprowadzony w dniu 05 września 2018 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu http://bip.oleszyce.pl/ oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń.   
 
Załączniki:

Załącznik nr 1 – oświadczenie
Załącznik nr 2 – oferta
Załącznik nr 3 – wzór umowy
 
                                                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
 
                                                                                                           mgr inż. Andrzej Gryniewicz
 
Oleszyce, dnia 24.09.2018 r.


Data składania ofert:
2018-10-10 11:00:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2018-09-25 14:26:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2018-09-25 14:25:59
Modyfikował(a) Zdzisław Kwiatkowski 2018-09-25 14:26:46
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załącznik nr 1_oświadczenie 79.04 KbPlik pdf
2. Załącznik Nr 2 Oferta 119.81 KbPlik pdf
3. Załącznik Nr 3 Wzór umowy 116.23 KbPlik pdf

Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 27 maja 2019r. 11:07:06
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.