INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU OGRANICZONEGO USTNEGO,
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU OGRANICZONEGO USTNEGO, który odbył się w dniu 8 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce
Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U.2014.1490 j.t../ podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8 czerwca 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce został przeprowadzony przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleszyce.
 
1. OLESZYCE ,ul. Nasienna
 
Działka nr 1218 o pow. 0,6383 ha
Cena wywoławcza nieruchomości : 37 250 zł
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu : brak
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu.
 
Przewodniczący Komisji Przetargowej
mgr inż. Robert Brudniak
Data składania ofert:
2018-06-22 12:01:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2018-06-22 12:01:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2018-06-22 12:01:34

Rejestr zmian