INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO,
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO
 
 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO, który odbył się w dniu 23 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce
 
Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U.2014.1490 j.t../ podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23 marca 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleszyce.
 
1. USZKOWCE , gm. Oleszyce
 
Do przetargu na sprzedaż działki nr 664/2 o pow. 0,1283 ha zostały dopuszczone dwie osoby, które wniosły wymagane wadium w terminie
 
Działka nr 664/2 o pow. 0,1283 ha
Cena wywoławcza nieruchomości : 6000 zł
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu : 6060 zł
Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym
Przetarg wygrał : Pan Stanisław Sopel
 
                                                                    Przewodniczący Komisji Przetargowej
                                                                             mgr inż. Robert Brudniak
 
 
 

 
Data składania ofert:
2018-04-09 09:58:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2018-04-09 10:01:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2018-04-09 10:01:07

Rejestr zmian