Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego

ZMIANY:
2017-06-28 10:03:00: Dodano plik Zalesie_167.pdf
2017-06-28 10:02:30: Dodano plik Przetarg I_2017 -Zalesie_167.doc
Więcej >>>
2017-06-28 10:02:19: Dodano plik Oświadczenie_o wyrażeniu zgody na udział w przetargu.doc
2017-06-28 10:01:54: utworzono dokument

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonego na terenie Gminy Oleszyce


Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości położone w obrębie Zalesie gmina Oleszyce, opisane w poniższej tabeli :

Lp.

Położenie

Nr działki

Pow. działki

Cena wywoławcza

(zł)

Wysokość wadium

(zł)

Minimalne postąpienie

(zł)

1

ZALESIE

167

0,0535 ha

 

7235 zł

 

730

80

Numer Księgi Wieczystej

PR1L/00044607/1

 

Cena wylicytowana na przetargu stanowi cenę sprzedaży brutto.

Opis nieruchomości:

Działka nr 167

Działka położona przy drodze wojewódzkiej nr 865, dojazd do niej bardzo dobry. Kształt wydłużony prostokąt. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa, gazowa i teletechniczna.

W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego:

Teren obejmujący działkę nr 167 nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obciążenie nieruchomości:

Dział III i IV w/w ksiąg wieczystych wolny jest od wpisów dotyczących obciążeń danej nieruchomości.

Nieruchomości wolne są od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości, wymienionej w ogłoszeniu, odbędzie się dniu 11 sierpnia 2017 r. o godz. 9.00 (piątek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce przy ul. Rynek 1, II piętro, pokój nr 13.

Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości z adnotacją ,,wadium - działka nr ………, położona w ………” do kasy Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach  gotówką lub przelewem  na rachunek  bankowy Gminy Oleszyce w  PBS Lubaczów O/Oleszyce   Nr  18  9101 1026 2003 3700 1704 0013 najpóźniej
do dnia 7 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości – pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie do 3 dni  po zamknięciu, odwołaniu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przetargu.

 

Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać Komisji Przetargowej:

- dowód tożsamości,

- dowód wniesienia wadium,

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu  ich  bez zastrzeżeń.

W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie  pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenia przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Całość kwoty pomniejszoną o wysokość wadium należy wpłacić przed podpisaniem aktu notarialnego.

Koszty związane z umową sprzedaży ponosi kupujący.

Nieruchomości sprzedawane na postawie danych z ewidencji gruntów i budynków.

Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone  wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu  w przypadku zaistnienia ważnych  przyczyn.

Informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13, telefonicznie (016) 63 15 117 lub na stronie internetowej http://bip.oleszyce.pl/

Data składania ofert:
2017-08-11 09:00:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2017-06-28 08:00:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2017-06-28 10:01:54
Modyfikował(a) Zdzisław Kwiatkowski 2017-06-28 10:03:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Oświadczenie_o wyrażeniu zgody na udział w przetargu 27.00 KbPlik doc
2. Przetarg I_2017 -Zalesie_167 48.50 KbPlik doc
3. Zalesie_167 25.14 KbPlik pdf

Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 20 czerwca 2018r. 11:25:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.