Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
PRZETARG USTNY na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 9-ciu lat

ZMIANY:
2017-03-31 13:35:13: Dodano plik Zalesie_dzierżawa_457.pdf
2017-03-31 13:35:01: Dodano plik uszkowce_524_1.pdf
Więcej >>>
2017-03-31 13:34:47: Dodano plik Stare Sioło_188_3.pdf
2017-03-31 13:34:34: Dodano plik Maslanki_2144.pdf
2017-03-31 13:34:21: Dodano plik Futory_191_8.pdf
2017-03-31 13:33:02: utworzono dokument

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE OGŁASZA OGRANICZONY  PRZETARG  USTNY na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 9-ciu lat dla mieszkańców  poszczególnych sołectw Gminy Oleszyce 


BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE OGŁASZA OGRANICZONY  PRZETARG  USTNY na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 9-ciu lat dla mieszkańców  poszczególnych sołectw Gminy Oleszyce 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj.  Dz. U. z 2016 poz.446 / oraz art.13 ust.1, art. 25 ust.2 w zw.  z art.23 ust.1 pkt.7a oraz art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) , § 15 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 1490), Uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach Nr XXXI/198/2017 z dnia 9 lutego 2017 r.

1.Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

Nieruchomości stanowią własność Gminy Oleszyce, przetarg ogranicza się do mieszkańców poszczególnych sołectw Gminy Oleszyce.

2.  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użytkowania rolniczego :

Lp.

Obręb

Działka

Powierzchnia

Użytek

Cena wywoławcza

(Roczny czynsz za dzierżawę gruntu)

Wadium

Minimalne postąpienie

Uwagi

1.

Maślanki

2144 (część)

3,06 ha

PsV

1224 zł

rocznie

130 zł

20 zł

Przetarg ograniczony, w którym mogą brać udział mieszkańcy sołectwa Futory

2.

Futory

191/8 (część)

1,10 ha

PsIV -0,34 ha, PsV 0,76 ha

440 zł

rocznie

50 zł

10 zł

Przetarg ograniczony, w którym mogą brać udział mieszkańcy sołectwa Futory

3.

Zalesie

457  (część)

4,50 ha

PsIII

1800 zł

rocznie

180 zł

20 zł

Przetarg ograniczony, w którym mogą brać udział mieszkańcy sołectwa Zalesie

4.

 Stare Sioło

188/3

0,2993 ha

PsIII – 0,0950 ha

PsIV – 0,2043 ha

119,72 zł

rocznie

20 zł

10 zł

Przetarg ograniczony, w którym mogą brać udział mieszkańcy sołectwa Stare Sioło

5.

Stare Oleszyce

(Uszkowce)

524/1 (część)

1,80 ha

ŁIII – 1,59 ha

ŁVI  - 0,21 ha

720 zł

rocznie

80 zł

10 zł

Przetarg ograniczony, w którym mogą brać udział mieszkańcy sołectwa Stare Oleszyce

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu mieszkańca danego sołectwa z Gminy Oleszyce, zgodnie z art. 25, art.28 Kodeksu cywilnego, w terminie do 28 kwietnia 2017 r.

Komisja Przetargowa sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i zakwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych i uprawnionych do przetargu będzie wywieszona w siedzibie właściwego urzędu nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego  warunki określone w przetargu.

Sąd Rejonowy w Lubaczowie  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą dla nieruchomości:

- działka nr 2144 – KW PR1L/00048721/4,

- działka nr 191/8 – KW PR1L/00039350/6,

- działka nr 457 – KW PR1L/00050724/2,

- działka nr 188/3 – KW PR1L/00000056/3,

- działka nr 524/1 – KW PR1L/00012740/2

3. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego za 1ha w wysokości 400 zł (brutto).

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie.

4. Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym ogłoszonym w komunikacie Prezesa GUS.

5.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie Wadium które należy wnieść najpóźniej do dnia 28 kwietnia 2017 r. z dopiskiem ,, wadium dzierżawa obręb ….. -  działka ….” do kasy Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach lub na  rachunek bankowy Gminy Oleszyce w  B.S. Lubaczów O/Oleszyce   Nr  18 9101 1026 2003 3700 1704 0013.

Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na ww. rachunek lub do kasy.

Wadium wygrywającego przetarg, zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy. Wadia pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostaną nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - na wskazane przez oferentów rachunki bankowe.  


Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane dzierżawą zobowiązane  są  do zapoznania się z przedmiotem dzierżawy.

Dzierżawa nieruchomości gruntowych następuje na podstawie danych ewidencji gruntu, w związku z tym Urząd okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie dzierżawca ponosi na własny koszt .

6. Przetarg odbędzie się w dniu 5 maja 2017 roku (piątek) o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce, I piętro, pokój nr 13.

Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.

7. Warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy, zawartej na podstawie Kodeksu cywilnego.

8. Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  bez podania przyczyny, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu.

Informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13, telefonicznie (016) 63 15 117 lub na stronie internetowej www.oleszyce.pl.

 

Data składania ofert:
2017-05-05 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-04-28 09:00:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2017-03-31 12:00:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2017-03-31 13:33:02
Modyfikował(a) Zdzisław Kwiatkowski 2017-03-31 13:35:13
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Futory_191_8 16.37 KbPlik pdf
2. Maslanki_2144 11.31 KbPlik pdf
3. Stare Sioło_188_3 20.89 KbPlik pdf
4. uszkowce_524_1 10.54 KbPlik pdf
5. Zalesie_dzierżawa_457 15.24 KbPlik pdf

Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 25 maja 2018r. 20:50:15
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.