INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO,
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO,
 
który odbył się w dniu 28 czerwca 2019 r.
 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy OleszyceDziałając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U.2014.1490 j.t../ podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce zostały przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleszyce, położonej na terenie Miasta Oleszyce.
 
1. MIASTO OLESZYCE ul. ZAGRODY

 
Działka nr 701 o pow. 0,0400 ha
Cena wywoławcza nieruchomości : 7400 zł
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu : brak
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu.
 
Przewodniczący Komisji Przetargowej
 
mgr inż. Robert Brudniak
Data składania ofert:
2019-07-01 13:20:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2019-07-01 13:22:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2019-07-01 13:20:10

Rejestr zmian