Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
PRZETARG USTNY na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 5-ciu lat dla mieszkańców
​BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE OGŁASZA OGRANICZONY  PRZETARG  USTNY
na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 5-ciu lat dla mieszkańców Gminy Oleszyce 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE
OGŁASZA OGRANICZONY  PRZETARG  USTNY
na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 5-ciu lat dla mieszkańców
Gminy Oleszyce 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tj.  Dz. U. z 2017 poz.1875 / oraz art.13 ust.1, art. 25 ust.2 w zw.  z art.23 ust.1 pkt.7a oraz art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) , § 15 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 1490), Uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach
Nr XLVI/320/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
1.      Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
Nieruchomości stanowią własność Gminy Oleszyce, przetarg ogranicza się do mieszkańców Gminy Oleszyce.
2.  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użytkowania rolniczego :
Lp. Obręb Działka Powierzchnia Użytek Cena wywoławcza
(Roczny czynsz za dzierżawę gruntu)
Wadium Minimalne postąpienie Uwagi
1. Oleszyce Lubomierz 686 0,6570 ha RIIIa - 0,3680 ha
RIIIb – 0,2890 ha
262,80 zł
rocznie
30 zł 10 zł Przetarg ograniczony,
w którym mogą brać udział mieszkańcy gminy Oleszyce
2. Oleszyce Lubomierz 685 1,2094 ha RIIIa - 0,9252 ha
RIIIb – 0,2842 ha
483,76 zł
rocznie
50 zł 10 zł Przetarg ograniczony,
w którym mogą brać udział mieszkańcy gminy Oleszyce
3. Borchów 353  (część) 26 ha PsIII -22,23ha
ŁIII – 3,77 ha
10 400 zł
rocznie
1040 zł 110 zł Przetarg ograniczony,
w którym mogą brać udział mieszkańcy gminy Oleszyce
4. Sucha Wola 505/300
(część)
4,10 ha PsIII 1640 zł
rocznie
170 zł 20 zł Przetarg ograniczony,
w którym mogą brać udział mieszkańcy gminy Oleszyce
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu mieszkańca Gminy Oleszyce, zgodnie z art. 25, art.28 Kodeksu cywilnego, w terminie do 9 lipca 2018 r.
Komisja Przetargowa sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i zakwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych i uprawnionych do przetargu będzie wywieszona w siedzibie właściwego urzędu nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego  warunki określone w przetargu.
Sąd Rejonowy w Lubaczowie  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą dla nieruchomości:
- działka nr 686, 685 – KW PR1L/00010038/4,
- działka nr 353 – KW PR1L/00030007/4
- działka nr 457 – KW PR1L/00048229/5.
3. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego za 1ha w wysokości 400 zł (brutto).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie.
4. Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym ogłoszonym w komunikacie Prezesa GUS.
5.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie Wadium które należy wnieść najpóźniej do dnia 9 lipca 2018 r. z dopiskiem ,, wadium dzierżawa obręb ….. -  działka ….” do kasy Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach lub na  rachunek bankowy Gminy Oleszyce w  B.S. Lubaczów O/Oleszyce   Nr  18 9101 1026 2003 3700 1704 0013.
Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na ww. rachunek lub do kasy.
Wadium wygrywającego przetarg, zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy. Wadia pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostaną nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - na wskazane przez oferentów rachunki bankowe.  

Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane dzierżawą zobowiązane  są  do zapoznania się z przedmiotem dzierżawy.
Dzierżawa nieruchomości gruntowych następuje na podstawie danych ewidencji gruntu, 
w związku z tym Urząd okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie dzierżawca ponosi na własny koszt .
6. Przetarg odbędzie się w dniu 13 lipca 2018 roku (piątek) o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce, I piętro, pokój nr 13.
Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.
7. Warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy, zawartej na podstawie Kodeksu cywilnego.
8. Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  bez podania przyczyny, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu.
Informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13, telefonicznie (016) 63 15 117 lub na stronie internetowej www.oleszyce.pl.
 
 
 
Oleszyce, dnia 11.06.2018 r.
Data składania ofert:
2018-06-13 09:00:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2018-06-11 15:03:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2018-06-11 15:03:50
Modyfikował(a) Zdzisław Kwiatkowski 2018-06-11 15:04:05
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Borchów_353_Sucha Wola_505_300 67.56 KbPlik pdf
2. Oleszyce Lubomierz_685_686 61.92 KbPlik pdf

Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 22 kwietnia 2019r. 23:59:25
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.