Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego

ZMIANY:
2018-02-27 14:48:52: Dodano plik Uszkowce_664_2.pdf
2018-02-27 14:48:52: Dodano plik Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.pdf
Więcej >>>
2018-02-27 14:48:52: Dodano plik Oświadczenie o wyrażaniu zgody małżonka przetarg.pdf
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonego na gminy Oleszyce
 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonego na gminy Oleszyce
 
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w Uszkowcach obręb ewidencyjny Stare Oleszyce gmina Oleszyce, opisana w poniższej tabeli :
Lp. Położenie Nr działki Pow. działki Cena wywoławcza
(zł)
Wysokość wadium
(zł)
Minimalne postąpienie
(zł)
1 USZKOWCE 664/2 0,1283 ha 6000 zł 600 60
Numer Księgi Wieczystej PR1L/00026923/0
Opis nieruchomości:
Działka nr 664/2
Działka ma kształt nieregularny, dojazd do niej jest dobry bezpośrednio z drogi asfaltowej – powiatowej, teren płaski. Na działce znajdują się pozostałości po zabudowie nadające się jedynie do rozbiórki i studnia. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się tereny rolne. 
 
Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego:
Teren obejmujący działkę nr 664/2 nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Obciążenie nieruchomości:
Dział III i IV w/w ksiąg wieczystych wolny jest od wpisów dotyczących obciążeń danej nieruchomości.
Nieruchomości wolne są od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.
Przetarg na sprzedaż nieruchomości, wymienionej w ogłoszeniu, odbędzie się dniu
23 marzec 2018 r. o godz. 9.00 (piątek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce przy ul. Rynek 1, II piętro, pokój nr 13.
Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości
z adnotacją ,,wadium - działka nr ………, położona w ………” do kasy Urzędu Miasta i Gminy
w Oleszycach  gotówką lub przelewem  na rachunek  bankowy Gminy Oleszyce w  PBS Lubaczów O/Oleszyce   Nr  18  9101 1026 2003 3700 1704 0013 najpóźniej
do dnia 19 marca g 2018 r. (poniedziałek) - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości – pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone 
w terminie do 3 dni  po zamknięciu, odwołaniu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przetargu.
Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać Komisji Przetargowej:
- dowód tożsamości,
- dowód wniesienia wadium,
- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu
  ich  bez zastrzeżeń.
W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie  pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości
ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenia przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Całość kwoty pomniejszoną o wysokość wadium należy wpłacić przed podpisaniem aktu notarialnego.
Koszty związane z umową sprzedaży ponosi kupujący.
Nieruchomości sprzedawane na postawie danych z ewidencji gruntów i budynków.
Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone  wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu  w przypadku zaistnienia ważnych  przyczyn.
Informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13, telefonicznie (016) 63 15 117 lub na stronie internetowej http://bip.oleszyce.pl/
 
                                              Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
                                               mgr inż. Andrzej Gryniewicz
 
Oleszyce, dnia 19.02.2018 r.

 
Data składania ofert:
2018-03-23 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-03-19 15:30:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2018-02-22 14:48:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2018-02-22 14:48:00
Modyfikował(a) Zdzisław Kwiatkowski 2018-02-27 14:48:52
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Oświadczenie o wyrażaniu zgody małżonka przetarg 150.73 KbPlik pdf
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu 86.75 KbPlik pdf
3. Uszkowce_664_2 59.69 KbPlik pdf

Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 17 grudnia 2018r. 14:17:14
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.