Przetarg nieograniczony ustny na najem lokalu
BURMISTRZ MIASTA i GMINY OLESZYCE ogłasza  przetarg nieograniczony ustny na najem lokalu   o pow. 78,00 m2  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej
położonego  w Oleszycach przy ul. Rynek 21/1 /lokal w budynku  Ośrodka Zdrowia/

BURMISTRZ MIASTA i GMINY OLESZYCE ogłasza  przetarg nieograniczony ustny na najem lokalu   o pow. 78,00 m2  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej
położonego  w Oleszycach przy ul. Rynek 21/1 /lokal w budynku  Ośrodka Zdrowia/
 
Przetarg  odbędzie  się w dniu 31 stycznia  2018 r. w Urzędzie Miasta  i Gminy w Oleszycach przy ul. Rynek 1 pok. Nr 13 o godz.  9:00.
 
Warunki przetargu
 
1. Cena wywoławcza za 1 m2 lokalu wynosi 6,15 zł + VAT
2. Minimalne postąpienie wynosi 0,90 zł/m2
3. Wysokość wadium wynosi 708,00 zł, co stanowi 120% miesięcznego czynszu  za dany lokal.
4. Wadium należy wpłacić  do kasy Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Oleszyce w  B.S. Lubaczów O/Oleszyce Nr  18 9101 1026 2003 3700 1704 0013  najpóźniej do dnia 29.01.2018 r.
5. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu za najem lokalu -  pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie do 3 dni  po zamknięciu lub odwołaniu przetargu.
6. W razie uchylenia się uczestnika , który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu w terminie 7 dni – wadium przepada.
7. Najemca ponosić będzie koszty związane z eksploatacją lokalu.
8. W celu dokonania oględzin oferowanego lokalu lub uzyskania dodatkowych informacji, należy zgłosić się w Urzędzie Miasta i Gminy w Oleszycach przy ul. Rynek 1 pok. Nr 17.
 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia ważnych  przyczyn.
 
Oleszyce, dnia 15 stycznia 2018 r.
 
                                                    Burmistrz
                                          Miasta i Gminy Oleszyce
                                       mgr inż. Andrzej  Gryniewicz

 
Data składania ofert:
2018-01-31 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-01-29 15:30:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłKalmuk Adolf 2018-01-17 11:05:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2018-01-17 11:05:31

Rejestr zmian